Dział Informatyki

Witryny wydarzeń

Pracownicy i studenci mogą prowadzić na serwerach WUM autonomiczne witryny internetowe organizowanych przez siebie wydarzeń, takich jak np. cykliczne konferencje, projekty czy Medyczne Targi Pracy. Witryny wydarzeń otrzymują adres postaci:

http://nazwawydarzenia.wum.edu.pl

Wniosek o założenie nowej witryny jednostki na serwerach WUM należy przesłać za pomocą poniższego formularza, podając służbowy/uczelniany adres e-mail. Okres realizacji wniosku wynosi około 2 tygodni. UWAGA wysłane zgłoszenie jest automatycznie przyjęte do realizacji (po wysłaniu wniosku pojawi się komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia).

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do formularza, należy zalogować się na swoje konto w Centralnym Systemie Autoryzacji