Dział Informatyki

Wyniki i archiwum postępowań

Styczeń 2020
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
20/01/2020 - 15:00
AOK/2/2020

Sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w tym przesyłek medycznych i w suchym lodzie) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Grudzień 2019
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
20/12/2019 - 15:00
AOK/1/2020

Sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w tym przesyłek medycznych i w suchym lodzie) dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od podpisania umowy do 31-12-2020r  lub do wyczerpania limitu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. 

06/12/2019 - 16:00
ATJ4/ 2019/EL/14472

Montaż dwóch szlabanów wraz z budową kanalizacji kablowej na parkingu zlokalizowanym przy budynkach Wydziału Farmaceutycznego i Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. 

04/12/2019 - 16:00
ATJ4/ 2019/EL/14208

Dostawa depozytorów kluczy wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem  w budynku Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Binieckiego 6 w Warszawie.

Październik 2019
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
Sierpień 2019
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
05/08/2019 - 16:00
ATJ4/2019/EL/6411

Rozbudowa centralnego monitoringu i zdalnego nadzoru systemów sygnalizacji pożarowej firmy SCHRACK SECONET o nowopowstały budynek Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Binieckiego 6 w Warszawie

Listopad 2018
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
27/11/2018 - 12:00
RCI/2018/EL/16521

Przedłużenie subskrypcji aktualizacji o 12 miesięcy na posiadane oprogramowanie VMware obsługujące środowisko maszyn wirtualnych

Wrzesień 2018
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
14/09/2018 - 12:00
RCI/2018/EL/9689

Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 24 miesięcy.