Dział Informatyki

Wyniki i archiwum postępowań

Październik 2019
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
Sierpień 2019
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
05/08/2019 - 16:00
ATJ4/2019/EL/6411

Rozbudowa centralnego monitoringu i zdalnego nadzoru systemów sygnalizacji pożarowej firmy SCHRACK SECONET o nowopowstały budynek Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Binieckiego 6 w Warszawie

Listopad 2018
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
27/11/2018 - 12:00
RCI/2018/EL/16521

Przedłużenie subskrypcji aktualizacji o 12 miesięcy na posiadane oprogramowanie VMware obsługujące środowisko maszyn wirtualnych

Wrzesień 2018
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
14/09/2018 - 12:00
RCI/2018/EL/9689

Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 24 miesięcy.

03/09/2018 - 12:00
RCI/2018/EL/9074

    Przedłużenie gwarancji na serwery i macierze wykorzystywane w infrastrukturze informatycznej WUM”

     (Przedłużenie gwarancji na posiadane urządzenia wyszczególnione w zaproszeniu do składania ofert oraz w Załączniku nr 3)

 

Lipiec 2018
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
19/07/2018 - 16:00
RCI/2018/EL/7380

Dostawa licencji Microsoft na posiadane systemy serwerowe oraz licencji dostępowych dla użytkowników WUM

Maj 2018
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
18/05/2018 - 16:00
RCI/2018/EL/4984

Jednoroczne wsparcie techniczne na urządzenia firmy Juniper zabezpieczające sieć WUM

Grudzień 2017
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty