Dział Informatyki

WiFi - sieć bezprzewodowa

WiFi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obejmuje obecnie następujące budynki:

 • w Kampusie Banacha: Rektorat, Centrum Dydaktyczne, Centrum Biblioteczno-Informacyjne, ZIAM, budynek d. Unimedu oraz wybrane pomieszczenia Farmacji (hol, barek i pracownię komputerową)
 • poza Kampusem Banacha: budynek przy ul. Ciołka, mieszczący zakłady Wydziału Nauki o Zdrowiu, oraz akademiki przy Batalionu Pięść i Karolkowej
 • w Kampusie Lindleya:
  - Budynek Collegium Anatomicum (główne ciągi komunikacyjne + korytarze zakładów),
  - Budynek Ortopedii (Sala wykładowa im. prof. A. Grucy + korytarz Biblioteki, Paw. 20)
  - Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii
    (korytarz przy Sali seminaryjnej, Paw. 4),
  - Instytut transplantologii (okolice szatni studenckich oraz biblioteki instytutowej, Paw.1),
  - Zakład Geriatrii (okolice sali seminaryjnej, Paw.14),
  - Dom Medyka - parter ,
  - Klinika Dermatologiczna - parter (okolice Sali wykładowej im. prof. Grzybowskiego)
  - Zakład Radiologii Stomatologicznej (okolice Sali wykładowej im. prof. Gluzińskiego, Paw. 11),
  - Zakład Radiologii parter (okolice szatni studenckiej, Paw.11)
  - Zakład Radiologii 3 p korytarz paw. 11
  - Zakład Biofizyki korytarz paw. 11
 • Samodzielny Centralny Publiczny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha

WiFi na terenie Kampusu Banacha, Kampusu Lindleza, Szpitala oraz w lokalizacji Ciołka obejmuje trzy sieci dostępowe o różnych uprawnieniach:

- pracownicy (na terenie Szpitala: PRACOWNICY WUM) – dostęp do Internetu dla komputerów uczelnianych (wpiętych do domeny WUM). Połączenie z WiFi następuje automatycznie.

- internet – dostęp do Internetu dla wszystkich pracowników i studentów WUM. Pracownicy WUM oraz studenci logują się do sieci WiFi używając swojego loginu i hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji.

- goście – dostęp do Internetu dla gości WUM/uczestników konferencji. W celu uzyskania dostępu do sieci WiFi organizatorzy wydarzenia proszeni są o zgłaszanie się do Działu Informatyki z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem z pisemną prośbą o dostęp czasowy do sieci WiFi dla uczestników spotkania. Organizator otrzymuje listę jednorazowych loginów i haseł dostępowych działających tylko przez podany okres.

Osoba raz zalogowana może poruszać się z danym laptopem w obrębie objętych siecią budynków bez utraty łączności z internetem – obsługę połączenia przejmują kolejne radioporty.

WiFi na terenie akademików obejmuje jedną sieć: InternetWUM. W przypadku pracowników i studentów WUM logowanie odbywa się podobnie jak logowanie do sieci WiFi internet na terenie Kampusu Banacha – za pomocą loginu i hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji. Natomiast goście mogą otrzymać jednorazowe konta dostępu od administratorów akademików.

UWAGA cały ruch w sieci bezprzewodowej, tak jak w sieciach przewodowych, jest monitorowany i logowany.


Podłączenie do WiFi internet i InternetWUM (akademiki)

 1. Włącz bezprzewodową kartę sieciową i wyświetl dostępne sieci bezprzewodowe. Zaznacz odpowiednią sieć i kliknij Połącz
 2. W nowym okienku w polu Klucz sieciowy wpisz: 1234567890. Powtórz w polu niżej. Kliknij Połącz
 3. Po podłączeniu do sieci włącz dowolną przeglądarkę. Zostaniesz automatycznie przekierowany na stronę logowania do sieci WiFi
 4. Zaloguj się za pomocą danych konta w Centralnym Systemie Autoryzacji (UWAGA: należy się logować bez polskich liter w nazwie użytkownika).
 5. Po weryfikacji użytkownika możesz już łączyć się z innymi stronami WWW lub sprawdzać pocztę.

 

Certyfikat CA: Centrum Certyfikacji AM