Dział Informatyki

Witryny jednostek

Jednostki organizacyjne WUM mogą prowadzić własne autonomiczne witryny internetowe na serwerach WUM. Witryny jednostek otrzymują adres postaci:

http://nazwajednostki.wum.edu.pl

Wniosek o założenie nowej witryny jednostki na serwerach WUM należy przesłać za pomocą poniższego formularza. Może to zrobić kierownik jednostki lub upoważniony przez niego pracownik, przy czym we wniosku należy podać służbowy adres e-mail.

UWAGA wysłane zgłoszenie jest automatycznie przyjęte do realizacji (po wysłaniu wniosku pojawi się komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia). Informacja o założeniu witryny zostanie wysłana e-mailem na adres wnioskującego wraz z informacją dotyczącą aktywacji konta na stronie.

UWAGA: Aby uzyskać dostęp do formularza, należy zalogować się na swoje konto w Centralnym Systemie Autoryzacji