Dział Informatyki

Webkioski – stanowiska komputerowe z dostępem do internetu dla pracowników i studentów WUM

Studenci i pracownicy WUM mogą korzystać z webkiosków – wolno stojących stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Webkioski są ulokowane:

  • w Rektoracie - parter, V i VI p.
  • w Centrum Dydaktycznym - parter i I p.
  • w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym - 2 szt.
  • Dom Studenta nr 1 (ul. Batalionu Pięść)
  • Dom Studenta nr 2 (ul. Karolkowa)
  • Farmacja - 2 szt.

Do webkiosku należy się zalogować na swoje konto w Centralnym Systemie Autoryzacji

Użytkownik webkiosku ma możliwość korzystania z internetu i Intranetu WUM - Portalu SSL-VPN (przez przeglądarkę Internet Explorer), otwarcia z nośnika pendrive własnych dokumentów i ich wydruku na drukarkach Systemu Centralnego Wydruku (zainstalowany pakiet Open Office, Viewery do dokumentów MS Office oraz Acrobat Reader). Ponadto pracownicy mają dostęp do swoich dysków sieciowych – prywatnych i działowych – a studenci do globalnego dysku Studenci. Brak natomiast możliwości instalacji własnego oprogramowania.

Dodatkowo w okresie rekrutacji na webkioskach włączany jest dostęp do IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) oraz witryny Rekrutacja. W tym czasie z webkiosków mogą korzystać wszyscy kandydaci na studia, logując się na uniwersalne dane dostępowe: login: rekrutacja, hasło: rekrutacja.

UWAGA wszystkich użytkowników prosimy o wylogowanie się z webkiosku po zakończeniu pracy.