Dział Informatyki

Hosting

Ważny komunikat: https://it.wum.edu.pl/komunikaty/modernizacja-stron-internetowych

Dział Informatyki świadczy usługi hostingowe. Każda jednostka organizacyjna WUM, Studenckie Koło Naukowe oraz organizator związanego z Uczelnią wydarzenia (zarówno pracownik, jak i student) może zwrócić się do Działu Informatyki z wnioskiem o:

  • założenie autonomicznej witryny internetowej na serwerach WUM. Witryna jest prowadzona przez redaktorów jednostki i monitorowana przez administratorów z Działu Informatyki. Witryny zakładane są w systemie CMS (z ang. content management system), czyli systemie zarządzania treścią: wprowadzanie i modyfikacja treści odbywają się podobnie jak w programie tekstowym, nie jest potrzebna znajomość języka HTML. Pomocą dla redaktorów jest prowadzony przez Dział Informatyki Manual redaktora. UWAGA każda witryna, w celu zachowania spójności wyglądu, formatowania i funkcji, otrzymuje identyczny szablon graficzny. Szablon zawiera wyłącznie podstawowe funkcjonalności, a redaktorzy otrzymują ograniczone uprawnienia edycji witryny. Elementem, który indywidualizuje daną witrynę, jest baner w nagłówku - redaktorzy witryny mogą przygotować własny i przesłać do zamieszczenia (wymagany format: JPG, 514px × 214px). Domyślny baner przedstawia zdjęcie budynku Rektoratu.
  • podpięcie w DNS gotowej witryny działającej na innym serwerze do domeny Uczelni (= witryna działa pod adresem w domenie wum. Rozwiązanie warunkowe, do omówienia z administratorem)
  • umieszczenie gotowej witryny internetowej na serwerach WUM (UWAGA rozwiązanie stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach, do omówienia z administratorem)

Kontakt: witryny@wum.edu.pl
Więcej informacji: Manual redaktora http://witryny.wum.edu.pl

UWAGA pomoc dla redaktorów witryn świadczona jest drogą mailową, natomiast zgłoszenia awarii przyjmowane są telefonicznie na numer Serwisu: +48 22 57 20 888.

Formularze do składania wniosków znajdują się w zakładkach poszczególnych typów witryn.

Zobacz: 
Witryny jednostek
Zobacz: 
Witryny SKN-ów
Zobacz: 
Witryny wydarzeń