Dział Informatyki

Sale seminaryjne

W skład standardowego wyposażenia sali seminaryjnej wchodzą:

  • projektor wraz z klatką ochronną zainstalowany pod sufitem,
  • ekran projekcyjny,
  • przyłącze Audio-Video stołowe lub ścienne,
  • sterownik umożliwiający sterowanie multimediami na sali.

Przykłady instalacji wyposażenia Audio-Video na Wydziale Farmaceutycznym:

w Kampusie Lindleya:

i w sali seminaryjnej ("bibliotece") w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Instytutu Stomatologii:

 

Rezerwacji sal na zajęcia dydaktyczne realizowane przez uczelnię (a także konferencje, spotkania, szkolenia wewnętrzne) można dokonać przez system rezerwacji sal, który posiada rejestr dostępnych sal, z informacjami o ich lokalizacji, pojemności, wyposażeniu itp. Dodatkowo każda sala posiada kalendarz informujący o rezerwacjach, ich celu oraz wnioskodawcy rezerwacji. Wnioskodawca dysponuje poglądem statusu swojej rezerwacji, a także jest informowany o kolizjach z innymi rezerwacjami.

Dostęp do systemu: przez przeglądarkę internetową (wymagany Internet Explorer) z sieci komputerowej WUM pod adresem http://sale lub spoza sieci WUM przez portal SSL-VPN (zakładka „Sale”). Wprowadzenie systemu reguluje Zarządzenie Kanclerza 376/2010 z dnia 11 października 2010 r.

Obsługa rezerwacji
Centralny Koordynator – Biuro Eksploatacji, ul. Księcia Trojdena 2a, pok.208, tel.: (22) 57 20 263, email: rezerwacja@wum.edu.pl.

Wsparcie techniczne
Administrator Systemu – Dział Informatyki, tel.: (22) 57 20 892, 807, email: sale@wum.edu.pl


Zobacz PDF: Pełna instrukcja do systemu rezerwacji sal seminaryjnych