Dział Informatyki

Uwaga na próby podszywania się pod pracowników naszej Uczelni

Szanowni Państwo,

Z uwagi na powtarzające się w ostatnim okresie próby podszywania sie pod pracowników naszej Uczelni za pomocą fałszywych maili, prosimy o baczniejsze zwórcenie uwagi na adresy nadawców - czy na pewno mail został wysłany z domeny naszej Uczelni wum.edu.pl .

Jednocześnie zachęcamy do wysłuchania prezentacji na temat cyberzagrożeń czyhających w sieci Internet. Film został przygotowany przez firmę Point , a prelegentem jest Pan Maciej Ziarek, który prowadził w naszej Uczelni dwa szkolenia na temat cyberbezpieczeństwa. W prezentowanym filmie omówionych jest większość zagadnień poruszonych w trakcie szkoleń. 

Dodatkowo udostępniamy prezentację w pliku PDF.
Z poważaniem
Centrum Informatyki WUM

Modernizacja stron internetowych

Szanowni Państwo, 

W uczelni rozpoczęła się modernizacja stron internetowych oparta o wspólne dla całej uczelni założenia funkcjonalne i graficzne.  Zostały zastosowane na nowej stronie głównej WUM a niebawem w analogicznej formie zmodyfikowane zostaną strony wydziałów. Równolegle będą tworzone nowe strony jednostek dydaktycznych i administracyjnych. Proces zamiany obecnie działających witryn na nowe będzie rozłożony na wiele miesięcy. O kolejności w jakiej wymieniane będą witryny jednostek decydują wydziałowi koordynatorzy wskazani przez dziekanów jeszcze w lipcu br. Wszelkie nadsyłane do Centrum Informatyki wnioski o tworzenie nowych stron jednostek są kierowane do koordynatorów, którzy tworzą harmonogram migracji zgodnie z priorytetami wydziałowymi.

 Obsługa techniczna istniejących stron jednostek, niezwiązana z ich przebudową, jest nadal prowadzona w Centrum Informatyki WUM.

Zamykanie przedawnionych wniosków w systemie Workflow dot. wniosków złożonych w latach 2017-2018

Szanowni Państwo,

W związku ze znaczącą liczbą przedawnionych a niezamkniętych wniosków w systemie Workflow, została przez Centrum Informatyki WUM przygotowana i uruchomiona w dniu 1 lipca br. procedura zautomatyzowanego zamykania przedawnionych wniosków w systemie Workflow. Do tej pory procedurą zostały objęte wnioski skierowane do realizacji, niezamknięte a złożone w systemie Workflow przed 1 stycznia 2017 r.

Obecnie od 3 sierpnia 2021 r. zostaną automatycznie zamknięte przedawnione wnioski złożone w latach 2017 i 2018 roku, z pominięciem wniosków finansowanych ze źródeł nadal aktywnych (wieloletnie projekty).

Przedawnione wnioski coraz bardziej obciążają system Workflow, negatywnie wpływając na szybkość działania systemu. W zdecydowanej większości ww. wnioski były skierowane do samodzielnej realizacji przez jednostki wnioskujące (opłaty za publikacje, tłumaczenia, konferencyjne itp.).

Zamknięcie ww. wniosków wpłynie pozytywnie na działanie systemu Workflow, jak również jest jednym z elementów przygotowań naszej Uczelni do wdrożenia nowego systemu planowania i budżetowania, w tym nowego Workflow.

W związku z zamykaniem wniosków otrzymają Państwo automatyczną informację o zamkniętych wnioskach – nie wymaga to od Państwa żadnego dodatkowego działania w systemie Workflow.

Zamykanie przedawnionych wniosków w systemie Workflow

Szanowni Państwo,

W związku ze znaczącą liczbą przedawnionych a niezamkniętych wniosków w systemie Workflow, została przez Centrum Informatyki przygotowana i uruchomiona w dniu 1 lipca br. procedura zautomatyzowanego zamykania przedawnionych wniosków w systemie Workflow. Procedurą zostały objęte wnioski skierowane do realizacji, niezamknięte a złożone w systemie Workflow przed 1 stycznia 2017 r.

Ww. wnioski coraz bardziej obciążały system Workflow, negatywnie wpływając na szybkość działania systemu. W zdecydowanej większości ww. wnioski były skierowane do samodzielnej realizacji przez jednostki wnioskujące (opłaty za publikacje, tłumaczenia, konferencyjne itp.).

Zamknięcie ww. wniosków wpłynie pozytywnie na działanie systemu Workflow, jak również jest jednym z elementów przygotowań naszej Uczelni do wdrożenia nowego systemu planowania i budżetowania, w tym nowego Workflow.

W związku z zamykanie wniosków otrzymają Państwo automatyczną informację o zamkniętych wnioskach – nie wymaga to od Państwa żadnego dodatkowego działania w systemie Workflow.

Bezpłatny pakiet biurowy Microsoft Office dla pracowników i studentów WUM

Pakiet biurowy Office 2016 dla całej Uczelni

Szanowni Pracownicy i Studenci,

Przypominamy, że wszyscy pracownicy i studenci naszej uczelni mają możliwość bezpłatnego pobrania najnowszej wersji pakietu biurowego Office w ramach usługi Office 365 ProPlus, z możliwością instalacji Office na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach (w tym na iPad!), a także na 5 smartfonach.

Dzięki temu każdy pracownik oraz student zyskuje dostęp do:

 • Najnowszych wersji programów: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Skype dla firm czy Publisher pomocnych w codziennej pracy
 • Edycji i współdzielenia dokumentów dzięki aplikacjom Office Online
 • magazynu dokumentów One-Drive, aplikacji - Forms, Planer, Sway, Deleve, Yammer oraz możliwości utworzenia własnej witryny Sharepoint
 • 1 TB osobistego miejsca w chmurze
 • Korzystania ze swoich plików z poziomu przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu

 

 

Instalacja pakietu Office w 3 krokach:

 1. Przejdź do portalu https://portal.office.com
 2. Zaloguj się za pomocą swojego adresu e-mail otrzymanego od uczelni
  Login:  studenci - (sXXXXXX@student.wum.edu.pl), pracownicy/doktoranci - wg formatu imie.nazwisko@wum.onmicrosoft.com (imię i nazwisko należy wprowadzić bez polskich znaków, zastępując "ą" "a", "ź" "z" itd.).
  Hasło:  identyczne jak do komputera czy portalu ssl.wum.edu.pl.
 3. Zainstaluj pakiet Office ze strony, która widoczna jest po zalogowaniu

 
Benefit ten został udostępniony wszystkim pracownikom i studentom WUM, dzięki czemu cała uczelnia zyskuje dostęp do najnowszego oprogramowania wspierającego naukę i pracę.

Dodatkowe informacje na stronie http://it.wum.edu.pl/office365

Zobacz również: 

Materiały instruktażowe na temat Microsoft TEAMS przygotowane przez Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej

Materiały instruktażowe na temat Office 365

Instrukcja konfiguracji usługi Office 365 na telefonie lub tablecie

Pomoc na temat usługi, przygotowana przez firmę Microsoft

Film na temat cyberzagrożeń

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wysłuchania prezentacji na temat cyberzagrożeń czyhających w sieci Internet. Film został przygotowany przez firmę Point , a prelegentem jest Pan Maciej Ziarek, który prowadził w naszej Uczelni dwa szkolenia na temat cyberbezpieczeństwa. W prezentowanym filmie omówionych jest większość zagadnień poruszonych w trakcie szkoleń. 

Czytaj całość »

Instrukcja szyfrowania dysku

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z instrukcją szyfrowania dysków komputerów przenośnych.

Płatności internetowe dla studentów WUM za Centralny Wydruk

Do dyspozycji studentów został udostępnony nowy System Centralnego Wydruku. Wszystkie urządzenia dostępne dla studentów zostały wymienione na nowe.

Największą zmianą jest sposób zasilania konta studenckiego. Wpłatomaty zostały wycofane, obecnie wpłat można dokonywać wyłącznie za pomocą systemu płatności internetowych poprzez portal systemu Safeq.

System pozwala na wysyłanie wydruków za pomocą załączników studenckiej poczty e-mail oraz na wysyłanie wydruków przez dedykowaną stronę.

Wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem systemu zostały opisane w Informatorze IT dla studentów 2018/2019