Dział Informatyki

Adresy WUM - nazewnictwo

Nowo tworzona witryna WUM i nowo zakładany adres e-mail (pracowniczy, studencki, jednostki) muszą spełniać zasady nazewnictwa opisane poniżej.

Adresy e-mail pracowników

Imię i nazwisko
Możliwy adres i login
Jan Nowakowski       
jan.nowakowski@wum.edu.pl 
jnowakowski
LUB (jeśli jest już zatrudniona osoba o identycznym nazwisku i tym samym inicjale)
jan.nowakowski@wum.edu.pl
jnowakowski1
LUB (jeśli jest już zatrudniona osoba o identycznym imieniu i nazwisku)
jan.nowakowski1@wum.edu.pl
jnowakowski1
Anna Kowalska-Piast
anna.kowalska-piast@wum.edu.pl 
apiast
LUB
anna.kowalska-piast@wum.edu.pl
akowalska
w uzgodnionych przypadkach adres e-mail może zawierać tylko jeden człon nazwiska

 

Adresy witryn i adresy e-mail jednostek, SKN-ów i wydarzeń

UWAGA jeśli jednostka ma swoją witrynę, adres e-mail będzie powtórzeniem nazwy witryny (np. http://biip.wum.edu.pl > biip@wum.edu.pl). Podobnie, jeśli jednostka ma już swój adres e-mail, adres witryny będzie jego powtórzeniem.

Metoda 1. Adres e-mail / witryny może być utworzony z inicjałów nazwy. Dotyczy przede wszystkim jednostek o nazwach krótkich, ale wieloczłonowych.

Nazwa jednostkiMożliwy adres
Biuro Informacji i Promocji
http://biip.wum.edu.pl
biip@wum.edu.pl
Zakład Fizjologii Człowieka
http://zfc.wum.edu.pl
zfc@wum.edu.pl
Wydział Nauki o Zdrowiu
http://wnoz.wum.edu.pl
wnoz@wum.edu.pl
SKN Medycyny Ratunkowej Dzieci
http://sknmrd.wum.edu.pl  
sknmrd@wum.edu.pl 

 

Metoda 2.Adres e-mail / witryny może stanowić pełną nazwę zapisaną bez spacji i bez użycia polskich znaków. Dotyczy jednostek o nazwach dwuwyrazowych. Dopuszcza się użycie separatora -

Nazwa jednostkiMożliwy adres
Dział Nauki
http://dzialnauki.wum.edu.pl
dzialnauki@wum.edu.pl
Biuro Karier
http://biurokarier.wum.edu.pl
biurokarier@wum.edu.pl
Zakład Ortodoncji
http://zakladortodoncji.wum.edu.pl
zakladortodoncji@wum.edu.pl
SKN Farmakoekonomiki
http://sknfarmakoekonomiki.wum.edu.pl 
sknfarmakoekonomiki@wum.edu.pl

 

Metoda 3. Adres e-mail / witryny może składać się z jedno- lub dwuczłonowego zwrotu najlepiej określającego działalność lub stanowiącego najbardziej charakterystyczny element jej nazwy. Dotyczy przede wszystkim jednostek o nazwach długich i wieloczłonowych. W takich przypadkach dopuszcza się separator - i dodanie określenia lokalizacji.

Nazwa jednostkiMożliwy adres
Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej
http://radiologia.wum.edu.pl
radiologia@wum.edu.pl
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej
http://kardiologiadziecieca.wum.edu.pl
kardiologiadziecieca@wum.edu.pl
Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
http://farmakognozja.wum.edu.pl
farmakognozja@wum.edu.pl
SKN przy Oddziale Chirurgii Ogólnej
i Naczyniowej (Międzyleski Szpital Specjalistyczny)
http://sknmiedzylesie.wum.edu.pl
sknmiedzylesie@wum.edu.pl

UWAGA

  • jeśli nazwa jednostki jest długa, należy poszukać zwrotu, który najlepiej oddaje charakter działalności jednostki. Odradzamy tworzenia adresów e-mail z trudnych do zapamiętania inicjałów;
  • w adresach e-mail nie nie należy używać kodów jednostek. Kody służą w korespondencji i rozliczeniach wewnętrznych;
  • jeśli dwie lub więcej jednostki mają podobne lub identyczne nazwy, dodawany jest liczebnik porządkowy, np.
    I Katedra Pediatrii – pediatria1@wum.edu.pl
    II Katedra Pediatrii – pediatria2@wum.edu.pl