Dział Informatyki

Pracownicy Centrum Informatyki

Legenda oznaczeń: CBI - Centrum Biblioteczno-Informacyjne, CA - Collegium Anatomicum

Dyrektor  Centrum 

mgr inż. Radosław Plewiński, CBI pok. 331
radoslaw.plewinski@wum.edu.pl

Zastępca Dyrektora Centrum 

mgr inż.Piotr Markiewicz CBI pok.330

piotr.markiewicz@wum.edu.pl

Zastępca Dyrektora Centrum 

mgr inż. Marcin Rożek CBI pok.330

marcin.rozek@wum.edu.pl

 

Administracja

Klaudia Cholińska, CBI pok.334
klaudia.cholinska@wum.edu.pl

 

SERWIS - Sekcja Wsparcia Użytkowników        

Maciej Kaszo-Zgierski, CBI pok.337
maciej.kaszo-zgierski@wum.edu.pl

Łukasz Szarewicz, CBI pok.337 
lukasz.szarewicz@wum.edu.pl

Robert Przeorski, CBI pok.337 
robert.przeorski@wum.edu.pl

Artur Berent, CBI pok.337 
artur.berent@wum.edu.pl

Maciej Błoński, CBI pok. 337
maciej.blonski@wum.edu.pl

Przemysław Woźniak, CA
przemyslaw.wozniak@wum.edu.pl

Roman Mosoryn, CA
roman.mosoryn@wum.edu.pl

 

ADMINISTRATORZY - Sekcja Utrzymania Infrastruktury Informatycznej        

Kierownik Sekcji
Marcin Rożek, CBI pok. 330
marcin.rozek@wum.edu.pl

Michał Buczyński, CBI pok. 344
michal.buczynski@wum.edu.pl

Jarosław Działa, CBI pok. 344
jaroslaw.dziala@wum.edu.pl

Konrad Jędrzycki, CBI pok. 333
konrad.jedrzycki@wum.edu.pl

Łukasz Szlachetka, CBI pok. 344
lukasz.szlachetka@wum.edu.pl

Marek Magdziak, CA
marek.magdziak@wum.edu.pl

 

PROGRAMIŚCI - Sekcja Rozwoju Systemów Informatycznych

Piotr Lewandowski, CBI pok. 338A
piotr.lewandowski@wum.edu.pl

Bogusław Staszczyk, CBI pok. 338A
boguslaw.staszczyk@wum.edu.pl

Waldemar Sztulpa, CBI pok. 338A
waldemar.sztulpa@wum.edu.pl

Marta Kościńska, CBI pok. 334
marta.koscinska@wum.edu.pl

Katarzyna Żmigrodzka, CBI
katarzyna.zmigrodzka@wum.edu.pl