Dział Informatyki

Pracownicy Centrum Informatyki

Legenda oznaczeń: CBI - Centrum Biblioteczno-Informacyjne, CA - Collegium Anatomicum

Kierownik  Centrum 

mgr inż. Piotr Markiewicz, CBI pok. 331
piotr.markiewicz@wum.edu.pl

tel. +48 22 57-20-827

 

 

 

 

 

Administracja

Klaudia Cholińska, CBI pok. 334
klaudia.cholinska@wum.edu.pl

tel. +48 22 57-20-852

Samodzielne Stanowisko

Radosław Plewiński, CBI pok. 331
radoslaw.plewinski@wum.edu.pl

tel. +48 22 57-20-879

Sekcja Wsparcia Użytkowników (SERWIS)

Maciej Kaszo-Zgierski, CBI pok. 337
maciej.kaszo-zgierski@wum.edu.pl

Artur Berent, CBI pok. 337 
artur.berent@wum.edu.pl

Andrzej Wojtkiewicz, CBI pok. 337 
andrzej.wojtkiewicz@wum.edu.pl

Alfredo Romański, CBI pok. 337 
alfredo.romanski@wum.edu.pl

Monika Klimowska, CBI pok. 336
monika.klimowska@wum.edu.pl

Przemysław Woźniak, CA
przemyslaw.wozniak@wum.edu.pl

Roman Mosoryn, CA
roman.mosoryn@wum.edu.pl

 

Sekcja Administratorów

Michał Buczyński, CBI pok. 344
michal.buczynski@wum.edu.pl

Maciej Błoński, CBI pok. 337
maciej.blonski@wum.edu.pl

Konrad Jędrzycki, CBI pok. 333
konrad.jedrzycki@wum.edu.pl

Łukasz Szlachetka, CBI pok. 344
lukasz.szlachetka@wum.edu.pl

Robert Przeorski, CBI pok. 337 
robert.przeorski@wum.edu.pl

Marek Magdziak, CA
marek.magdziak@wum.edu.pl

Sekcja Programistów

Piotr Lewandowski, CBI pok.338A 
piotr.lewandowski@wum.edu.pl

Bogusław Staszczyk, CBI pok. 338A
boguslaw.staszczyk@wum.edu.pl

Waldemar Sztulpa, CBI pok. 338A
waldemar.sztulpa@wum.edu.pl

Marta Kościńska, CBI pok. 334
marta.koscinska@wum.edu.pl

Katarzyna Żmigrodzka, CBI pok. 334
katarzyna.zmigrodzka@wum.edu.pl

Sekcja Wsparcia Aplikacji Uczelnianych

Łukasz Szarewicz, CBI pok.337 
lukasz.szarewicz@wum.edu.pl

Anna Dylewska, CBI pok. 336
anna.dylewska@wum.edu.pl

Jacek Romankiewicz, CBI pok. 338
jacek.romankiewicz@wum.edu.pl

Artur Śliz, CBI pok. 334
artur.sliz@wum.edu.pl