Dział Informatyki

Identyfikator służbowy (ELP)

Identyfikator (ELP) to dokument potwierdzający status pracownika WUM. Przysługuje wszystkim pracownikom WUM zatrudnionym na umowę o pracę. Zawiera imię, nazwisko i zdjęcie pracownika, nazwę jednostki, w której jest zatrudniony oraz datę wydania. Identyfikator wyposażony jest w chip, który pozwala na zakodowanie takich funkcji, jak:

  • Karta do Systemu Centralnego Wydruku. Umożliwia kopiowanie i drukowanie na urządzeniach systemu.
  • Karta biblioteczna. Umożliwia korzystanie z wypożyczalni biblioteki WUM.
  • Karta wejściówka (dostępowa). Umożliwia wstęp do wybranych pomieszczeń.


Identyfikatory są drukowane na specjalnej drukarce przez Dział Informatyki. Nowi pracownicy powinni umówić się z Działem Fotomedycznym WUM na wykonanie zdjęcia do identyfikatora, ewentualnie dostarczyć zdjęcie legitymacyjne do pok. 344B w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym.

Gdy legitymacja będzie gotowa do odbioru, Pracownik zostanie o tym poinformowany drogą mailową. Wydrukowaną legitymację można odebrać w Dziale Informatyki (pok. 344B) lub po wcześniejszym ustaleniu w Kancelarii Uczelni (Rektorat, pok. 009, tel. 0-22 57 20 902).

UWAGA w przypadku zagubienia identyfikatora należy powiadomić Dział Informatyki na adres elp@wum.edu.pl – zostanie wystawiony duplikat.