Dział Informatyki

Bazy informacyjne

UWAGA Dział Informatyki nie udziela informacji teleadresowych o jednostkach i pracownikach.


Baza pracowników

Zawiera informacje o wszystkich etatowych pracownikach WUM, namiary teleadresowe, zatrudnienie w jednostce itp. Udostępniona w formie strony www pod adresem http://pracownicy.wum.edu.pl. Dostępna również ze strony głównej witryny centralnej WUM.

Aktualizacja danych teleadresowych jest w gestii pracowników (przez Portal SSL-VPN, zakładka: Edycja profilu w Bazie pracowników). Aktualizacja pozostałych pól Bazy jest w gestii Działu Informatyki – w przypadku zauważenia błędów należy je zgłosić na adres it@wum.edu.pl.


Baza jednostek

Baza zawierająca dane teleadresowe jednostek WUM oraz ich umiejscowienie w strukturze Uczelni. Udostępniona w formie strony www pod adresem http://jednostki.wum.edu.pl, dostępna również ze strony głównej witryny centralnej WUM. Użytkownicy mają możliwość przeszukiwania danych poprzez fragment kodu lub nazwy jednostki. Dane o każdej z jednostek (informacje o kierowniku, miejscu w strukturze organizacyjnej, dane teleadresowe itp.) są uaktualniane przez redaktorów bazy w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia aktualizacji od jednostki.

UWAGA wszelkie aktualizacje należy przesyłać na adres bazajednostek@wum.edu.pl


Baza administracji

Alfabetyczna lista jednostek administracji centralnej, do której podpięte są wyniki wyszukiwania z Bazy pracowników. Dostępna w ramach witryny centralnej WUM: http://www.wum.edu.pl/uczelnia/struktura-i-jednostki/administracja.

UWAGA wszelkie aktualizacje listy należy nadsyłać na adres webmaster@wum.edu.pl.