Dział Informatyki

Konto w Centralnym Systemie Autoryzacji

Centralny System Autoryzacji to centralna baza danych o użytkownikach systemów informatycznych WUM. Konto w Centralnym Systemie Autoryzacji (tzw. konto domenowe) pozwala studentowi na dostęp za pomocą tego samego loginu i hasła do wszystkich zasobów informatycznych WUM udostępnianych studentom. Są to m.in.:

Konta studentów w Centralnym Systemie Autoryzacji są uruchamiane w ciągu ok. 3 dni od przekazania dziekanatom ELS.

Dane konta studenta w Centralnym Systemie Autoryzacji (konta domenowego):

LOGIN
sXXXXXX
(mała literka s i sześć cyfr numeru albumu pisane ciągiem, np. s012345).

HASŁO
Hasło startowe to numer wydrukowany na rewersie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, zapisany bez spacji.

UWAGA hasło startowe należy ze względów bezpieczeństwa zmienić w zakładce Zmiana hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji w Portalu SSL-VPN
(ssl.wum.edu.pl) przy pierwszym logowaniu. Należy pamiętać, że tym samym zmienia się nasze hasło do poczty studenckiej i webkiosków. W przypadku zapomnienia własnego hasła należy zgłosić na adres it@wum.edu.pl wniosek o przywrócenie hasła startowego. 

Zobacz także: Aplikacja do odzyskiwania hasła do konta studenckiego