Dział Informatyki

Aktualne zapytania ofertowe

Data ogłoszenia
Termin składania ofert
Przedmiot zamówienia
15/02/2017
21/02/2017 - 16:00
ATJ/2017/EL/1358

Przedłużenie supportu na oprogramowanie do wykonywania backupów, będące w posiadaniu Zamawiającego

łukasz.szlachetka