Dział Informatyki

Portal SSL-VPN

Portal SSL-VPN, dostępny pod adresem ssl.wum.edu.pl, umożliwia pracownikom i studentom WUM bezpieczny, szyfrowany dostęp z dowolnego miejsca na świecie do:

  • Intranetu Uczelni – wewnętrznych zasobów i narzędzi informatycznych WUM, takich jak Centrum Pobierania Oprogramowania.
  • Medycznych baz danych, przy czym serwer z bazą danych „widzi” jeden z adresów IP uczelni, a nie adres domowy użytkownika.
  • Systemu Centralnego Wydruku – możliwość drukowania na drukarce Systemu z własnego komputera.
  • „Szpilek” (studenci) – materiałów do nauki anatomii dla studentów odbywających kurs anatomii prawidłowej.

SSL-VPN – skrót od ang. Secure Socket Layer i Virtual Private Network. Technologia bezpiecznej, szyfrowanej transmisji danych w ramach „wirtualnej prywatnej sieci”.