Dział Informatyki

Komunikaty

Wskazuje, że dana informacja ma się pojawić w zakładce "Komunikaty"

Mailing w sprawie niewypełnienia Ankiety Studenckiej za rok akademicki 2011/12

Uprzejmie informujemy, że na adresy e-mail studentów, którzy nie wypełnili całości ankiety studenckiej za rok akademicki 2011/12, został rozesłany e-mail z prośbą o podanie powodu jej niewypełnienia. Uzyskanie tej informacji pozwoli nam zidentyfikować najczęstsze problemy, na jakie Państwo napotkali, oraz odpowiednio zmodyfikować mechanizm ankietowy w kolejnych edycjach.

Wyjaśnienie prosimy złożyć w ramach miniankiety wyświetlającej się na stronie startowej Wirtualnego Dziekanatu (tylko na kontach studentów, którzy nie wypełnili całości ankiety za rok 2011/12). Tuż po jej wypełnieniu wyświetli się krótkie podziękowanie, a potem miniankieta „zniknie”. Jedyną konsekwencją jej niewypełnienia będzie jej stała obecność na stronie startowej Wirtualnego Dziekanatu, aż do końca stycznia 2013 r.

UWAGA

Jeśli wypełnili Państwo całość Ankiety Studenckiej za rok 2011/2012, a mimo to wyświetla się Państwu pytanie o powód jej niewypełnienia, prosimy zaznaczyć opcję Inne, podaj i wpisać taką uwagę w polu tekstowym.

Jeśli ukończyli już Państwo studia - są Państwo, jako absolwenci, zwolnieni z obowiązku złożenia wyjaśnienia.

Jednocześnie zachęcamy do udziału w otwartej już Ankiecie Studenckiej za bieżący rok akademicki. W nowej edycji wiele zgłoszonych przez Państwa uwag zostało już rozwiązanych (aplikacja została uzupełniona m.in. o wyświetlanie zdjęć osób prowadzących zajęcia, co powinno znacznie ułatwić Państwu pracę z ankietą). Czas na ocenę zajęć realizowanych w tym roku mają Państwo do września 2013 r.

- - -

Treść miniankiety:
Dlaczego nie wypełniłeś/aś obligatoryjnej Ankiety Studenckiej za rok akademicki 2011/2012? Wskaż główny powód:

  • Brak informacji na temat ankiety
  • Przekonanie, że udział w ankiecie i tak nic nie zmieni 
  • Realizacja zajęć zagranicą, w ramach wymiany międzynarodowej 
  • Problem z wypełnieniem ankiety - zgłoszony do Biura Jakości/Działu Informatyki, ale nierozwiązany 
  • Problem z wypełnieniem ankiety - niezgłoszony 
  • Ankieta była zbyt długa i skomplikowana 
  • Inne, podaj: __________

WiFi (sieć bezprzewodowa) dostępna w lokalizacjach: Szpital na Banacha, ZIAM i Ciołka

Od lutego br. sieć bezprzewodowa WUM przeznaczona do użytku pracowników i studentów Uczelni obejmuje również ZIAM (wraz z budynkiem d. Unimedu), Samodzielny Centralny Publiczny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha oraz budynek przy ul. Ciołka, mieszczący zakłady Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Logowanie do sieci WiFi na terenie tych lokalizacji odbywa się podobnie jak logowanie do sieci WiFi na terenie Centrum Dydaktycznego i w akademikach – za pomocą loginu i hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji (UWAGA: należy się logować bez polskich liter w nazwie użytkownika). Dla komputerów uczelnianych, wpiętych do domeny WUM, połączenie z WiFi następuje automatycznie.

Przerwa w dostępie do poczty w domenie @wum.edu.pl w dniu 8.11.2011

Uprzejmie informujemy, że w związku z uszkodzeniem sprzętowym serwera obsługującego domenę @wum.edu.pl obecnie nie ma możliwości korzystania z poczty.

Szacowany czas uruchomienia tymczasowego serwera poczty: 8 listopada, około godz. 12:00. Szacowany czas przywrócenia wszystkich danych z kopii zapasowych (dotyczy to listów odebranych przed uszkodzeniem serwera): 9 listopada, około godz. 12.00.

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

Adres e-mail do zgłaszania uwag dot. zawartości witryny centralnej WUM

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich aktualizacji lub zauważonych nieścisłości w zawartości witryny centralnej WUM (www.wum.edu.pl) bezpośrednio na dedykowany adres e-mail: webmaster@wum.edu.pl

Zgłaszanie awarii sprzętu przez Portal SSL-VPN

Dział Informatyki uprzejmie zaprasza do zgłaszania awarii sprzętu przez Portal SSL-VPN (zakładka ZGŁOŚ AWARIĘ SPRZĘTU). Przypominamy że zgłoszenia awarii dokonane w formie elektronicznej są realizowane w pierwszej kolejności, przed zgłoszeniami telefonicznymi.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji formularza zgłaszający nie musi obecnie podawać w formularzu swoich danych – są one automatycznie pobierane z Centralnego Systemu Autoryzacji – a zgłaszany do naprawy sprzęt jest natychmiast identyfikowany po numerze inwentarzowym w bazie inwentaryzacyjnej, co znacznie przyspiesza przepływ środków na realizację naprawy.

Informator IT dla studentów 2011/2012

Jak co roku, Dział Informatyki i Oficyna Wydawnicza WUM przygotowały Informator IT dla studentów rozpoczynających naukę na naszej Uczelni. Informator w przyjaznej formie prezentuje zasoby informatyczne WUM i zawiera skrócone instrukcje korzystania z takich narzędzi, jak System Centralnego Wydruku czy Portal SSL-VPN.

Książeczka jest dystrybuowana przez dziekanaty razem z Elektronicznymi Legitymacjami Studenckimi, a dodatkowo wystawiona do pobrania w pokojach 217 (Serwis) i 235 (Administratorzy) Działu Informatyki na I piętrze Centrum Dydaktycznego. Dostępna jest również w formacie PDF w zakładce Instrukcje i dokumenty.

Autonomiczna witryna I Wydziału Lekarskiego

Dział Informatyki WUM we współpracy z I Wydziałem Lekarskim zrealizował autonomiczną witrynę internetową I WL, dostępną pod adresem www.1wl.wum.edu.pl. Witryna będzie redagowana przez Dziekanat I WL.

Witryna składa się z dwóch sekcji: głównej – zawierającej ogólne informacje o Wydziale i jego ofercie edukacyjnej – oraz bloków z informacjami dla studentów. Jest wyposażona w podręczne linki do potrzebnych studentom narzędzi WUM, takich jak poczta elektroniczna czy bramka do Intranetu (SSL-VPN). Zawiera także linki do typowo studenckich portali i stron, m.in. serwisu Samorządu Studentów i witryny Biura Karier.

Problem z dostępem do witryny centralnej

Uprzejmie informujemy, że w sobotę 18.06 mogą występować problemy z dostępem do witryny centralnej WUM. Trwają prace nad usunięciem awarii.

Prośba o aktualizację linków do podstron witryny centralnej WUM

W związku z przebudową struktury witryny centralnej WUM uprzejmie prosimy redaktorów autonomicznych witryn jednostek, studenckich kół naukowych i wydarzeń o aktualizację linków prowadzących na podstrony witryny. Adres podstawowy – strony głównej – pozostał bez zmian, czyli www.wum.edu.pl, natomiast adresy podstron są obecnie generowane automatycznie na podstawie ścieżek menu i nie posiadają zakończenia .html.

Czasowe utrudnienia w dostępie do witryny centralnej WUM

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj (piątek 10.06) po godz. 15:00 w związku z prowadzonymi pracami technicznymi mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do witryny centralnej WUM i zakłócenia w wyświetlaniu jej zawartości.

Zakończenie prac jest planowane na godz. 17:00. Jeśli po tym terminie napotkają Państwo na jakieś problemy, prosimy je zgłaszać na adres webmaster@wum.edu.pl.