Dział Informatyki

Sekcja Utrzymania Infrastruktury Informatycznej

Problemy z dostępem do Internetu

Szanowni Państwo,

Od naszego operatora łącza dostępowego do internetu otrzymaliśmy informację, że w nocy z 7 na 8 oraz z 8 na 9 grudnia w godzinach 22:00 - 5:00 będą wykonywane prace w jednej z serwerowni. Miały one nie spowodować problemów z dostępem do internetu, jednakże z uwagi na błąd w konfiguracji ruterów po stronie operatora od godziny 22:10 do 22:50 nastąpiła przerwa w dostępie do internetu, która może się powtarzać dzisiejszej i jutrzejszej nocy. Przerwy zostaną maksymalnie zminimalizowane, a wspomniany błąd w konfiguracji ruterów zostanie poprawiony, aby sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Awaria połączenia z Kampusem Lindleya

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym o godzinie 13:23 nastąpiła awaria zasilania w jednej z serwerowni operatora, świadczącego usługę dzierżawy łącza  między Kampusem Lindleya i Kampusem Banacha. Skutkuje to brakiem łączności z Kampusu Lindleya do zasobów wewnętrznych WUM, jak i Internetem.

Trwają prace nad usunięciem awarii.

[Aktualizacja] Awaria zasilania została usunięta o godz. 16:15

Aktualizacja certyfikatu do podpisywania wiadomości e-mail w programie Outlook

Szanowni Państwo,

w przypadku pojawienia się przy wysyłaniu wiadomości e-mail z programu Outlook poniższego alertu:

Proszę wykonać poniższe czynności lub skontaktować się z Działem Informatyki (22 57-20-888):

Czytaj całość »

Awaria systemu Centralnego Wydruku (Canon)

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym nastąpiła awaria serwera Centralnego Wydruku drukarek Canon. Wciąż trwają prace związane z usuwaniem usterki.

Do czasu usunięcia awarii prosimy o korzystanie z systemu Centralnego Wydruku SAFEQ.

Jeżeli w Państwa komputerze nie jest dostępna żadna drukarka to prosimy o ponowne uruchomienie komputera lub wykonanie poniższej czynności:

kliknąć przycisk START - Panel Sterowania - Narzędzia Administracyjne - Usługi, na liście należy znaleźć usługę Bufor Wydruku i po kliknięciu jej prawym klawiszem wybrać Uruchom/Uruchom ponownie

[Aktualizacja] Problem został ostatniecznie rozwiązany o godz. 14:30.

Awaria centrali telefonicznej w budynku Rektoratu

Szanowni Państwo, 

w dniu dzisiejszym (5 grudnia) nastąpiła awaria centrali telefonicznej w budynku Rektoratu. Trwają prace nad przywróceniem sprawności centrali.


Z poważaniem,
Dział Informatyki

[Aktualizacja] Awaria została usunięta o godzinie 13:30. 

Zmiana operatora łączy do transmisji danych

Szanowni Państwo,

od 1 października usługę cyfrowej transmisji danych między Kampusem Banacha, a jednostkami organizacyjnymi zlokalizowanymi w pozostałych lokalizacjach na terenie Warszawy, śwadczy firma TEL-NAP.

Pracownicy Działu Informatyki są w trakcie przełączania ruchu sieciowego na łącza w/w operatora. Do czasu przełączenia mogą występować problemy z łącznością w danej lokalizacji.

[Aktualizacja] 3 października o godzinie 9:30 została przełączona ostatnia lokalizacja (na ulicy Marszałkowskiej).

Porozumienie o współpracy pomiędzy WUM a Microsoft

23 czerwca 2016 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny zawarł Porozumienie o współpracy z firmą Microsoft Sp. z o.o. W imieniu Uczelni podpis złożył JM Rektor - prof. Marek Krawczyk, z ramienia Microsoft – Pan Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny firmy. W spotkaniu, ze strony Uczelni wzięła udział Pani Kanclerz - mgr Małgorzata Rejnik.

Obecnie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wykorzystywane są technologie Microsoft na kilku płaszczyznach:

- aplikacjach wspierających studentów i pracowników Uczelni w pracach biurowych i komunikacji  

(dotyczy to przede wszystkim pakietu biurowego MS Office oraz poczty w usłudze Office 365 dla studentów)

- systemach operacyjnych dedykowanych dla serwerów takich jak: Active Directory, Exchange, SQL, SharePoint i komputerów osobistych 

- narzędziach programistycznych do tworzenia własnych aplikacji uczelnianych.

Szersze wykorzystanie technologii Microsoft w ocenie WUM umożliwi i ułatwi pełny dostęp dla studentów i nauczycieli akademickich do informacji (np. poprzez możliwość tworzenia witryn, na których można zamieszczać materiały dydaktyczne). Obecnie wydaje się, że Office 365 to Technologia dostosowana do potrzeb Uczelni, dająca dostęp do aplikacji z każdego miejsca na świecie, tak z urządzeń stacjonarnych, jak i mobilnych. 

Uczelnia dotychczas nie wykorzystywała szeroko usług chmurowych, jedyną aplikacją jest poczta dla studentów w usłudze Office 365. Jednakże dynamiczny rozwój wiedzy, w tym jej zasobów, wymaga coraz nowszych narzędzi informatycznych w jej kreowaniu, dotyczy to zarówno aspektów tak powszechnie stosowanego kształcenia na odległość, jak i wspomagania badań naukowych, np. platformy do wymiany informacji i zarządzania wiedzą. 

Stworzenie dostępu do usług chmurowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zapewne przyczyni się do zwiększenie efektywności pracy i nauki, pozwoli na wymianę własnych doświadczeń oraz umożliwi ich realizacjię w wirtualnej społeczności. Usługi chmurowe dadzą Uczelni możliwość zapewnienia najwyższej jakości produktów oraz usług dostarczanych pracownikom i studentom, a zarazem pozwolą nam w znaczący sposób obniżyć koszty zakupu oprogramowania.   

Warszawski Uniwersytet Medyczny to Uczelnia o ugruntowanym wizerunku w przestrzeni zarówno naukowej, jak i dydaktycznej. 

W ramach stworzenia atrakcyjnej formy udostępniania informacji, doskonalenia jakości dydaktyki, a także podkreślenia nowoczesnego wizerunku Uczelni, WUM postanawia wdrażać technologie Microsoft jako jeden z kierunków strategicznych rozwoju informatycznego Uczelni.

Informacja na temat szkodliwego oprogramowania typu ransomware

Od kilku dni w Internecie rozprzestrzenia się kolejna wersja szkodliwego oprogramowania typu Ransomware, która szyfruje wszystkie pliki na dysku swojej ofiary. Niestety, kolejne wersje tego szkodliwego oprogramowania są modyfikowane tak szybko, że producenci oprogramowania antywirusowego nie nadążają z przygotowywaniem sygnatur je rozpoznających. Aktualna fala wspomnianego szkodliwego oprogramowania jest rozprzestrzeniana w plikach docx (Word) i pdf dlatego zwracamy uwagę, aby nie otwierać załączników (również poprzez okienko podglądu w programie pocztowym) od nieznanych nam osób, w szczególności, gdy treść e-maila informuje nas o wygranej, "pilnej wiadomości", paczce czy fakturze. 

Informacja o planowanej przerwie w dostępie do Internetu w dniu 20 kwietnia 2016

Szanowni Państwo, 

przekazujemy informację, jaką otrzymaliśmy od operatora świadczącego usługę utrzymania łączy sieciowych pomiędzy lokalizacjami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

W związku z przebudową naszej infrastruktury w dniu 20 kwietnia 2016 roku w godzinach 00:01 – 07:00 wystąpi przerwa w świadczonych usługach dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w lokalizacjach:

- Karolkowa 84

- Batalionu Pięść 9

- Ciołka 27

- Wolska 37

- Działdowska 1/3

- Miodowa 18

Dołożymy wszelkich starań, aby czas przerwy maksymalnie skrócić. 

Przepraszamy za niedogodności, licząc na Państwa zrozumienie.

Decyzja Microsoft o zdezaktywowaniu pobranych licencji Office365 ProPlus

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Microsoft omyłkowo udostępnił studentom WUM możliwość pobierania pakietu Office365 Pro Plus - za korzystanie z którego, Microsoft standardowo pobiera opłatę od każdego użytkownika za kolejne miesiące korzystania.

Decyzją przedstawicieli Microsoft, licencje Office365 Pro Plus pobrane przez studentów WUM zostały zdezaktywowane.

Niestey, do dzisiaj Warszawski Uniwersytet Medyczny nie otrzymał od Microsoftu odpowiedzi, w jaki sposób mogło dojść do udostępnienia przez Microsoft płatnych licencji pakietu Office365 Pro Plus.