Dział Informatyki

Komunikaty

Wskazuje, że dana informacja ma się pojawić w zakładce "Komunikaty"

Zmiany na Mapie lokalizacji WUM

W październiku br. został oddany w użytkowanie WUM budynek przy ul. Emilii Plater 21. Przeprowadził się tu Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej z dotychczasowej lokalizacji Nowy Zjazd (która została tym samym zlikwidowana).

Jednocześnie wszystkie jednostki znajdujące się dotychczas w parterowym budynku przy ul. Księcia Trojdena 2 (obecnie przeznaczonym do rozbiórki) przeprowadziły się do dawnego budynku UNIMED-u (adres Żwirki i Wigury 81a), który został dołączony do lokalizacji ZIAM.

Problemy z dostępem do internetu z lokalizacji WUM

Uprzejmie informujemy, że problemy z dostępem do internetu z naszych lokalizacji spowodowane są awarią łącz dostarczanych przez firmę NASK (operator łącz pomiędzy lokalizacjami WUM od 8 października 2010 r.). Problemy pojawiły się w sobotę 16 października 2010 i od tego czasu łącza działają niestabilnie. Cały czas trwają prace nad usunięciem awarii.

Informator IT dla studentów 2010/2011

Jak co roku, Dział Informatyki i Oficyna Wydawnicza WUM przygotowały Informator IT dla studentów rozpoczynających naukę na naszej Uczelni. Informator w przyjaznej formie prezentuje zasoby informatyczne WUM i zawiera skrócone instrukcje korzystania z takich narzędzi, jak System Centralnego Wydruku czy Portal SSL-VPN.

Książeczka jest dystrybuowana przez dziekanaty razem z Elektronicznymi Legitymacjami Studenckimi, a dodatkowo wystawiona do pobrania w pokojach 217 (Serwis) i 235 (Administratorzy) Działu Informatyki na I piętrze Centrum Dydaktycznego. Dostępna jest również w formacie PDF w zakładce Instrukcje i dokumenty.

Brak dostępu do systemów informatycznych WUM i brak zasilania w piątek 17.09.2010

W związku z koniecznością podłączenia nowego kabla zasilającego oraz związanego z tym odłączenia zasilania w budynku Rektoratu, Centrum Dydaktycznego oraz ZIAM, planowane jest wyłączenie wszystkich systemów informatycznych WUM umiejscowionych w Rektoracie WUM, jak i wyłączenie urządzeń zapewniających dostęp do Internetu dla wszystkich lokalizacji WUM w dniu 17.09.2010 r. (piątek) od godziny 16:00 na czas ok. 6-7 godzin.

Wyłączenie zasilania budynku Rektoratu, Centrum Dydaktycznego oraz ZIAM w energię elektryczną planowane jest w dniu 17.09.2010 r. (piątek) od godziny 17.30. Przywrócenie zasilania planowane jest na 21.00 tego samego dnia.

Prosimy o dopilnowanie i wyłączenie komputerów i wszelkich urządzeń elektrycznych w budynku Rektoratu, Centrum Dydaktycznego oraz ZIAM przez wyjściem z pracy. Pozostawienie włączonego komputera może spowodować utratę danych, jak również jego uszkodzenie.

Autonomiczna witryna II Wydziału Lekarskiego

Dział Informatyki WUM we współpracy z II Wydziałem Lekarskim zrealizował autonomiczną witrynę internetową II WL, dostępną pod adresem www.2wl.wum.edu.pl. Witryna Wydziału jest zbudowana podobnie jak witryny jednostek Uczelni i będzie redagowana przez Dziekanat II WL, w dwóch wersjach językowych.

Polskojęzyczna część witryny składa się z dwóch sekcji: głównej – zawierającej ogólne informacje o Wydziale – oraz bloku, w którym są publikowane informacje przeznaczone dla studentów kierunków: lekarskiego i fizjoterapii. Wersja anglojęzyczna witryny przedstawia ofertę Oddziału Nauczania w Języku Angielskim; skierowana jest do studentów English Division i kandydatów na studia w j. angielskim.

Witryna jest wyposażona w podręczne linki do potrzebnych studentom narzędzi WUM, takich jak poczta elektroniczna i Portal SSL-VPN. Zawiera także linki do typowo studenckich portali i stron, m.in. witryny Działu Obsługi Studentów.

Mapa lokalizacji WUM

Dział Informatyki przygotował w API Google Maps interaktywną mapę lokalizacji jednostek WUM, dostępną pod adresem www.wum.edu.pl/mapa. Mapa przedstawia rozmieszczenie lokalizacji (czyli miejsc i obiektów, w których znajdują się jednostki WUM) na terenie Warszawy i okolic wraz z ich adresami oraz spisem jednostek administracyjnych i naukowo-dydaktycznych mieszczących się w danej lokalizacji. Zadaniem mapy jest ułatwić pracownikom i studentom WUM poruszanie się po kampusach Uczelni, dlatego użyte w mapie nazewnictwo bazuje na krótkich i łatwych do zapamiętania nazwach zwyczajowych. W przypadku zauważenia na mapie błędów, nieścisłości lub brakujących informacji prosimy skorzystać z umieszczonego w stopce na dole strony linka Zgłoś korektę danych.

Jednocześnie uprzejmie prosimy pracowników WUM o okresowe sprawdzanie poprawności swoich danych w Bazie pracowników http://pracownicy.wum.edu.pl oraz – w przypadku kierowników jednostek – również danych jednostki w Bazie jednostek http://jednostki.wum.edu.pl. Pozwoli to zapewnić sprawną obsługę informacyjną zarówno społeczności WUM (pracownikom i studentom), jak i osobom z zewnątrz, poszukującym informacji o naszej Uczelni.

Przerwa w dostępie do internetu w poniedziałek 21.06.2010

Dział Informatyki WUM otrzymał poniższą wiadomość od Działu Sieciowego ICM Uniwersytetu Warszawskiego, który umożliwia WUM dostęp do Internetu:
„W dniu 21.06.2010 (poniedziałek) w godzinach 20:00 - 24:00 zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne w sieci UW. W związku z tym mogą wystąpić kilkunastominutowe przerwy w łączności z Internetem...”.  Powyższa informacja dotyczy wszystkich lokalizacji WUM.

Ankieta dla pracowników dot. zakupu oprogramowania EndNote X3

Uprzejmie prosimy pracowników WUM, którzy są zainteresowani korzystaniem z programu EndNote X3 (wspierającym proces pisania prac naukowych, przygotowania referencji i zarządzania bibliografią) o udział w poniższej ankiecie – decyzja o zakupie uzależniona jest od liczby użytkowników zainteresowanych programem.

Więcej o programie EndNoteX3 na stronie producenta (w j. angielskim) oraz na stronie dystrybutora (w j. polskim).

Przeprowadzka kierownictwa i administracji Działu Informatyki do pokoju 214

Uprzejmie informujemy, że od 23 marca br. kierownictwo i administracja Działu Informatyki mieszczą się w pokoju 214 (Centrum Dydaktyczne). Numery telefonów kontaktowych nie ulegają zmianie.

Nowa witryna Biblioteki Głównej

Dział Informatyki WUM we współpracy z Biblioteką Główną zrealizował autonomiczną witrynę internetową Biblioteki, dostępną pod adresem www.biblioteka.wum.edu.pl 

W nowo utworzonej witrynie zamieszczono wyszukiwarkę umożliwiającą szybkie dotarcie do informacji oraz blok Bezpośredni dostęp ułatwiający łączenie się z wybranymi bazami. Uaktualniono i rozbudowano zakładkę Punktacja Publikacji Naukowych. Prace nad ulepszaniem nowej witryny trwają nadal, ale już teraz zapraszamy do jej odwiedzania.