Dział Informatyki

Workflow - Elektroniczny Wniosek Zakupu

Aplikacja zastępująca papierowy wniosek dotyczący zamówień publicznych. Dostępna pod adresem http://workflow.wum.edu.pl.

Workflow pozwala na automatyczne przesyłanie wniosku do działów obsługujących kolejne jego etapy. Ułatwia wypełnianie m.in. poprzez dostarczanie informacji o środkach, którymi dysponuje wnioskodawca – dane te pobiera z Controllingu Finansowego. Wnioski są automatycznie wypełniane również tymi informacjami o użytkowniku, które są dostępne w Centralnym Systemie Autoryzacji (adres e-mail, nazwa działu itp.) W każdej chwili jest możliwy wgląd w aktualny status wniosku i jego historię.