Dział Informatyki

Konto w Centralnym Systemie Autoryzacji

Pracownicy i doktoranci

Konto domenowe, czyli konto użytkownika w Centralnym Systemie Autoryzacji jest aktywowane przez Dział Informatyki w momencie otrzymania informacji z Działu Personalnego o zatrudnieniu (przyjęciu na studia doktoranckie) lub otrzymaniu pisemnego wniosku o nadanie uprawnień (wniosek = przyspieszenie procesu).

LOGIN
standardowo (małymi literami, ale z POLSKIMI ZNAKAMI):

imię.nazwisko

w przypadku osób o nazwiskach dwuczłonowych:

imię.pierwszenazwisko-drugienazwisko

w przypadku osób o DŁUGICH nazwiskach dwuczłonowych:

i.pierwszenazwisko-drugienazwisko

w przypadku posiadania adresu e-mail z liczbą porządkową na końcu (gdy adresy e-mail są identyczne dla dwóch lub większej liczby pracowników):

imię.nazwisko1

HASŁO
Hasło startowe pracownik otrzymuje od Działu Informatyki w momencie zatrudnienia (ze względów bezpieczeństwa rekomendujemy zmianę hasła przy pierwszym logowaniu do Portalu SSL-VPN, w zakładce Zmiana hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji). Pracowników, którzy jeszcze nie otrzymali domenowego hasła startowego, prosimy o kontakt z Działem Informatyki. 

Za pomocą tego samego hasła pracownicy logują się do Portalu SSL-VPN, Controllingu Finansowego, Workflow i medycznych baz danych (pracownicy administracji hasłem tym logują się również do komputera). UWAGA należy więc pamiętać, że wraz ze zmianą hasła w zakładce Zmiana hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji zmienia się nasze hasło do wszystkich tych narzędzi.

UWAGA w przypadku pracowników hasło domenowe jest INNE niż hasło do poczty elektronicznej, ponadto w przypadku niektórych usług i aplikacji (Pensum, panel edycji witryny jednostki) należy podać login ucięty do 20 znaków (jako znaki liczą się również kropki rozdzielające imię i nazwisko oraz dywizy łączące nazwiska dwuczłonowe). Kontakt w razie pytań lub wątpliwości: it@wum.edu.pl.

W przypadku zapomnienia własnego hasła należy to zgłosić na adres it@wum.edu.pl - ustawiane jest wówczas z powrotem hasło startowe.