Dział Informatyki

Dyski sieciowe

Każdy pracownik na terenie Kampusu Banacha i Kampusu Lindleya (a w innych lokalizacjach – w miarę możliwości technicznych) może otrzymać osobisty katalog na serwerze plików (automatycznie podłączany jako dysk Z:). Dokumenty zapisane na tym wirtualnym dysku są widoczne jedynie dla ich właściciela. Z powodu ograniczonych zasobów dyskowych taki dysk osobisty ma standardową wielkość 1 GB, i jest dostępny także z poza sieci WUM (poprzez Portal SSL-VPN). Codziennie w nocy pliki z katalogów osobistych są automatycznie archiwizowane. Osobiste dyski sieciowe zakładane są na prośbę pracowników WUM (należy przesłać taki wniosek na adres it@wum.edu.pl).

Każda jednostka organizacyjna WUM w miarę możliwości technicznych może otrzymać katalog działowy na serwerze plików (podłączany automatycznie jako dysk L:), na którym pracownicy jednostki mogą przechowywać wspólne dokumenty. Dokumenty te widziane są jedynie przez pracowników danej jednostki organizacyjnej. Podobnie jak katalogi osobiste, katalogi działowe są archiwizowane codziennie. W szczególnych przypadkach Dział Informatyki może udostępnić dysk działowy przez Portal SSL-VPN.

Wszystkie dane i dokumenty ze względów bezpieczeństwa należy zapisywać na dyskach sieciowych (osobistych lub działowych).

UWAGA udostępniane dyski służą jedynie do przechowywania danych służbowych.