Dział Informatyki

Edycja profilu w Bazie pracowników

Każdy pracownik może samodzielnie edytować swoje dane teleadresowe w Bazie pracowników. Edytor profilu jest dostępny przez Portal SSL-VPN (zakładka: Edycja profilu w Bazie pracowników). Aktualizacja części pól pozostaje w gestii Działu Informatyki – w przypadku zauważenia błędów należy je zgłosić na adres it@wum.edu.pl.