Dział Informatyki

Controlling Finansowy

System ewidencji i kontroli kosztów związanych z działalnością WUM, zarówno w części dotyczącej prowadzenia projektów naukowych (np. grantów, projektów UE), jak i analizy wydatków w administracji. Dostępny pod adresem: http://cf.wum.edu.pl.

Oprogramowanie uwzględnia szczególne potrzeby instytucji naukowych i obsługuje projekty z podziałem na lata finansowe oraz wiele źródeł pochodzenia środków finansowych. Umożliwia również restrykcyjną kontrolę kosztów na poziomie rzeczywistych wpływów finansowych. System ewidencjonuje szereg dokumentów związanych z powstawaniem wydatków (np. wniosek o zakup, wniosek o naprawę), rezerwacje środków na zakupy, zrealizowanie zakupów oraz związane z nim faktury i inne dokumenty finansowe (np. rachunki, zaliczki itp.). Oprogramowanie posiada interfejs webowy, umożliwiający podgląd stanu poszczególnych projektów finansowych.

Standardowo system daje możliwość podglądu danych tylko dla dysponentów środków. W przypadku potrzeby delegowania uprawnień należy wypełnić wniosek o nadanie uprawnień użytkownikowi, dostępny w zakładce Instrukcje i dokumenty i dostarczyć go do Działu Kontroli i Analiz Kosztów (Rektorat pok 417, 419), gdzie delegowanej osobie zostaną nadane odpowiednie uprawnienia.

Informacje i pomoc można uzyskać pod adresem cf@wum.edu.pl