Dział Informatyki

Poczta elektroniczna pracowników

Konto dla nowych pracowników administracji zakładane jest przez Dział Informatyki po otrzymaniu informacji o zatrudnieniu z Działu Personalnego. Założenie konta można jednak przyspieszyć: należy w tym celu złożyć u administratorów sieci (pok. 333 / 344b, Centrum Biblioteczno-Informacyjne) wypełniony i podpisany przez przełożonego wniosek o nadanie uprawnień dla użytkownika w systemie informatycznym WUM.

Pracownicy i doktoranci nieposiadający kont pocztowych w domenie wum.edu.pl:
W przypadku osób, które nie mają jeszcze służbowych kont pocztowych, choć są pracownikami uczelni oraz osób posiadających konta pocztowe w innej domenie niż wum.edu.pl (czytaj: Akcja migracji do wum.edu.pl) do założenia konta w domenie wum.edu.pl potrzebny jest wniosek przesłany e-mailem na adres adresy@wum.edu.pl. Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko,
 2. status na uczelni (opcje: pracownik na etacie w uczelni, doktorant, pracownik na etacie szpitalnym w jednostce WUM), 
 3. w przypadku pracowników na etacie w uczelni i doktorantów: nazwa jednostki i stanowisko, w przypadku pracowników na etatach szpitalnych w jednostkach WUM: nazwa jednostki, nazwa szpitala i stanowisko
 4. lista posiadanych kont i adresów e-mail.

Przykład wniosku:

Witam!
Mam konto pocztowe w starej domenie amwaw.edu.pl.
Proszę o założenie nowego konta w domenie wum.edu.pl.
Załączam wymagane dane:
dr Joanna Kowalska-Nowak
Pracownik na etacie w uczelni
Zatrudniona w Katedrze i Klinice Otolaryngologii
na stanowisku adiunkta
Mam konto jokono@amwaw.edu.pl oraz dwa aliasy:
asia.kowalska@amwaw.edu.pl
i nowakasia@amwaw.edu.pl
Pozdrawiam
Joanna Kowalska-Nowak

Dane dostępu do konta

Pracownik otrzymuje następujące dane dostępu do swojego konta:

 • adres e-mail (czytaj: Adresy WUM - nazewnictwo)
  imie.nazwisko@wum.edu.pl
 • login (pierwsza litera imienia i pełne nazwisko pisane razem bez polskich znaków):
  inazwisko
 • hasło (UWAGA ze względów bezpieczeństwa należy je zmienić przy pierwszym zalogowaniu do poczty)

W razie jakichkolwiek problemów z nowym lub już posiadanym kontem/adresem e-mail należy się kontaktować z adresy@wum.edu.pl lub (0-22) 57 20 888.


Dostęp do konta pocztowego przez przeglądarkę

Webmail wum.edu.pl
Link do poczty jest dostępny również na stronie głównej witryny WUM.