Dział Informatyki

System Centralnego Wydruku

Od 2008 r. działa w WUM system centralnego wydruku "Uniflow" firmy Canon. Rezygnacja (w jednostkach administracyjnych) z wielu małych drukarek na rzecz kilku wielofunkcyjnych urządzeń pozwoliła na znaczne zmniejszenie kosztów druku oraz serwisu urządzeń. Uruchomienie kilku kolejnych urządzeń (m.in. w domach studenckich) ułatwiło studentom dostęp do taniego kserowania i drukowania.

Zobacz także: Usługi i aplikacje -> System Centralnego Wydruku