Dział Informatyki

Środowisko katalogowe Active Directory

Usługa katalogowa Active Directory służy do przechowywania informacji o pracownikach, studentach oraz komputerach. Pracownik i student posługują się jednym kontem (jednym hasłem), za pomocą którego mają dostęp do wszystkich systemów informatycznych WUM.

Struktura kontenerów AD odpowiada strukturze organizacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (korzysta z niej aplikacja dostępna pod adresem http://pracownicy.wum.edu.pl ). AD umożliwia także centralne zarządzanie komputerami z systemem Microsoft Windows przy pomocy Group Policy Object (ograniczanie dostępu do instalowania oprogramowania, mapowanie dysków sieciowych, wykorzystanie grup do zarządzania uprawnieniami w aplikacjach itd.)

W grudniu 2013 Dział Informatyki dokonał migracji środowiska Active Directory 2003 do wersji 2008 R2.

Zobacz także: Usługi i aplikacje -> Centralny System Autoryzacji