Dział Informatyki

Sekcja Utrzymania Infrastruktury Informatycznej

Sekcja Utrzymania Infrastruktury Informatycznej mieści się na trzecim piętrze Centrum Biblioteczno-Informacyjnego
(pokoje 333, 344 oraz 330).
To miejsce pracy inżynierów, do których zadań należy dbanie o rozwój i utrzymanie:

  • infrastruktury sieciowej (LAN, WAN, WIFI),
  • infrastruktury serwerowej (sprzęt, oprogramowanie VMWare, apache z php, Windows Server z IIS),
  • środowiska katalogowego Active Directory (zarządzanie kontami pracowników i studentów),
  • systemu pocztowego (postfix/dovecot/Exchange wraz z antyspamem/antywirusem),
  • hostingu webowego,
  • systemu centralnego wydruku,
  • systemu antywirusowego (stacje robocze, serwery),

...oraz dużej liczby innych rozwiązań, których udostępnienie ułatwiło pracę oraz naukę pracownikom i studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (SSL-VPN, CMS, ELS/ELP, Statistica, SAS, ....).


Pracownicy Sekcji:

Michał Buczyński, CBI pok. 344
michal.buczynski@wum.edu.pl

Maciej Błoński, CBI pok. 333
jaroslaw.dziala@wum.edu.pl

Konrad Jędrzycki, CBI pok. 333
konrad.jedrzycki@wum.edu.pl

Łukasz Szlachetka, CBI pok. 344
lukasz.szlachetka@wum.edu.pl

Robert Przeorski, CBI pok. 338 
robert.przeorski@wum.edu.pl

Marek Magdziak, CA
marek.magdziak@wum.edu.pl