Dział Informatyki

Infrastruktura sieciowa

Sieć LAN zbudowana jest w oparciu o przełączniki serii Procurve firmy HP. W szkielecie sieci dominują modele serii 8200/5400/5300/3500/2910 (ponad 35 sztuk), dostęp realizowany jest poprzez przełączniki serii 1800/2500/2600/2900 (ponad 240 sztuk). Połączenia między switchami mają przepustowość m.in. 1Gbit, najbardziej wymagające połączenia zrealizowane są w oparciu o technologię 10Gbit/s. Każda jednostka działa w ramach osobnego VLANu, ruch między VLANami jest ograniczany przez firewall.

Sieć WIFI zbudowana jest w oparciu o kontrolery HP MSM760/MSM765, z wykorzystaniem Access-Pointów MSM320/MSM422/MSM430.
Do zarządzania siecią LAN korzystamy z HP Procurve Manager oraz HP Intelligent Management Center, w połączeniu z rozwiązaniami open-source (m.in. nagios, cacti, ipplan).

Sieć WAN łączy jednostki WUM zlokalizowane na terenie Warszawy z Kampusem Banacha. Oparta jest o łącza dzierżawione (aktualnie od firmy NASK) o przepustowości od 10 do 30Mbit/s (80Mbit/s do Kampusu Banacha). Kampus Lindleya połączony jest z Kampusem Banacha światłowodem o przepustowości 1Gbit/s. Połączenia zapewniane są przy pomocy urządzeń firmy Juniper Networks (SSG5, SSG320M, ISG2000) - ruch "wewnętrzny" przesyłany jest w ramach VPN.

Wszystkie jednostki WUM korzystają z jednego łącza do Internetu, którego przepustowość to 1GBit/s. Cały ruch jest skanowany pod kątem zagrożeń oraz logowany.

Serwerownia w Rektoracie
Serwerownia w CBI
Serwerownia w CBI
Serwerownia w CBI