Dział Informatyki

Rozwijane aplikacje

Rozwój oprogramowania w uczelni to konieczność. Zmienność wymagań i częste poruszanie się po obszarach słabo poznanych w komercyjnych rozwiązaniach wymagają przede wszystkim:

 • Pogodzenia się z tym, że zmiany następują.
 • Przygotowania się do reagowania na zmiany, zarówno technologicznie, jak i organizacyjnie.

 

Rozwój to również jeden z powodów, które powoduję obniżenie kosztów działania uczelni. Ciągłe zmiany w środowisku z zastosowaniem zewnętrznych rozwiązań komercyjnych w środowisku Klient-Dostawca świetnie przedstawia metodyka Prince2 2009. Albo posiada się odpowiedni budżet zmian albo tych zmian nie ma. Kompromis w uczelni pomiędzy wymaganiami, a budżetem, to zawsze ciągły rozwój systemów w ramach struktury projektowej i podziału na działalność development and research oraz wsparcie.

Rozwijane i wspierane aplikacje to:

 • Centralna Baza Studentów
 • Workflow
 • Rekrutacja 2013
 • Pensum
 • PolOn Export
 • Controlling Finansowy
 • Stypendia
 • Inwentaryzacja
 • Doktoranci
 • HelpDesk
 • Aplikacja wspomagająca zmianę haseł
 • Dyplomy
 • Rejestracja na fakultety dla studentów kierunku lekarskiego
 • Narzędzia na potrzeby Działu Personalnego i Działu Płac (raporty, oprogramowanie wspomagające przetwarzanie dodatkowy list płac)
 • Generator faktur dla Studiów Podyplomowych
 • Oprogramowanie na potrzeby raportowania danych z Ankiety Dorobku Naukowego
 • Rozwijane i wspierane systemy zewnętrzne: Dynamics, SERST, Rezerwacje sal