Dział Informatyki

Sekcja Rozwoju Systemów Informatycznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny to ok. 4900 pracowników naukowo-dydaktycznych, ok. 2500 pracowników administracji oraz prawie 10 tysięcy studentów, kilkanaście lokalizacji oraz duża różnorodniość wydzielonych obszarów działalności. To skomplikowane środowisko biznesowe i właściwie naturalnym jest, że cechuje je duża zmienność.

Sekcja Rozwoju Systemów Informatycznych wspiera pracowników i studentów WUM, poprzez tworzenie i nieustanny rozwój oprogramowania. Problemy z płynnością potrzeb rozwiązujemy w dwóch perspektywach:

  • Zmiany i dostosowania działalności na poziomie operacyjnym – o tym w zakładce Rozwój oprogramowania
  • Zmiany na poziomie strategicznym – o tym w zakładce Nowe systemy

 

Krótka charakterystyka działalności Sekcji Rozwoju Systemów Informatycznych wymaga wprowadzenia podziału na cztery główne obszary:

1) Produkcja i rozwój
Obszar obejmuje działania B+R związane z projektowaniem i tworzeniem nowego oprogramowania przeznaczonego do wspierania pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jego późniejszy rozwój. Tworzymy również systemy informatyczne na potrzeby projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, zarówno dla projektów o charakterze administracyjnym, jak i badawczym.

2) Wsparcie
W ramach tego obszaru świadczymy pomoc użytkownikom do stworzonych przez nas systemów informatycznych. Dotyczy to zwykle zarówno odpowiedzi na pytania podstawowe, jak i wsparcia w sytuacjach naprawdę skomplikowanych.

3) Administracja systemami
Działalność w tym obszarze obejmuje przede wszystkim administrowanie i rozwój dodatkowych narzędzi informatycznych dla systemów używanych w administracji. Są to rozwiązania związane z finansami, księgowością, zasobami ludzkimi.

System Helpdesk

System Inwentaryzacja


System PensumSystem StypendiaSystem Centralna Baza StudentówSystem Rezerwacji Sal4) Wityny WWW

Zajmujemy się wspomaganiem tworzenia i rozwijania głównej witryny WWW Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w szczególności części technicznej oraz graficznej. Pomagamy również jednostkom WUM w zakładaniu oraz personalizowaniu indywidualnych stron internetowych, jesteśmy również wsparciem w ich redagowaniu.
Nasza inna działalność to przygotowywanie raportów, analiz, wsparcie wdrożeń oraz opiniowanie zakupów.


Pracownicy Sekcji:

Piotr Lewandowski, CBI pok. 338A
piotr.lewandowski@wum.edu.pl

Bogusław Staszczyk, CBI pok. 338A
boguslaw.staszczyk@wum.edu.pl

Waldemar Sztulpa, CBI pok. 338A
waldemar.sztulpa@wum.edu.pl

Marta Kościńska, CBI pok. 334
marta.koscinska@wum.edu.pl

Katarzyna Żmigrodzka, CBI
katarzyna.zmigrodzka@wum.edu.pl