Dział Informatyki

Wdrożenie nowego firewalla

Szanowni Państwo,

od dnia 2 maja 2018 r. cały ruch sieciowy w WUM jest zarządzany, filtrowany i monitorowany przez klaster urządzeń PaloAlto 5220.

Z poprzedniego klastra urządzeń Juniper ISG2000 przeniesiona została konfiguracja zawierająca:

  • 90 interfejsów podzielonych na 30 stref,
  • 46 tras statycznych rutingu,
  • 9 połączeń VPN site-to-site
  • 640 polityk bezpieczeństwa
  • 155 polityk NAT
  • 85 polityk PBF
  • 2100 obiektów typu "adres" i 64 grupy

Urządzenia firmy PaloAlto są uznawane za czołówkę rozwiązań klasy enterprise dzięki czemu Uczelnia utrzyma najwyższy poziom ochrony sieciowej na kolejne lata. 

Więcej na temat rozwiązań firwall: https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-45RB5JN&ct=170710&st=sb