Dział Informatyki

Nowy system do sterowania multimediami - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii

W dniach 14-15.04.2014 planowana jest instalacja urządzeń multimedialnych w auli I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologi.
Ta aula jako pierwsza zostanie wyposażona w nowy system sterowania oparty na urządzeniach RTI KX-7, oraz RTI XP-6.
Za pomocą tych elementów uzyskamy możliwość sterowania wizualizerem, przyłączem, komputerem, oraz projektorem. Ponadto za pomocą sieci Ethernet pracownicy naszej sekcji, będą mieli możliwość połączenia się z systemem celem pomocy wykładowcy w obsłudze katedry.

Nowy system do sterowania multimediami - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii
Nowy system do sterowania multimediami - I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii