Dział Informatyki

Mailing w sprawie niewypełnienia Ankiety Studenckiej za rok akademicki 2011/12

Uprzejmie informujemy, że na adresy e-mail studentów, którzy nie wypełnili całości ankiety studenckiej za rok akademicki 2011/12, został rozesłany e-mail z prośbą o podanie powodu jej niewypełnienia. Uzyskanie tej informacji pozwoli nam zidentyfikować najczęstsze problemy, na jakie Państwo napotkali, oraz odpowiednio zmodyfikować mechanizm ankietowy w kolejnych edycjach.

Wyjaśnienie prosimy złożyć w ramach miniankiety wyświetlającej się na stronie startowej Wirtualnego Dziekanatu (tylko na kontach studentów, którzy nie wypełnili całości ankiety za rok 2011/12). Tuż po jej wypełnieniu wyświetli się krótkie podziękowanie, a potem miniankieta „zniknie”. Jedyną konsekwencją jej niewypełnienia będzie jej stała obecność na stronie startowej Wirtualnego Dziekanatu, aż do końca stycznia 2013 r.

UWAGA

Jeśli wypełnili Państwo całość Ankiety Studenckiej za rok 2011/2012, a mimo to wyświetla się Państwu pytanie o powód jej niewypełnienia, prosimy zaznaczyć opcję Inne, podaj i wpisać taką uwagę w polu tekstowym.

Jeśli ukończyli już Państwo studia - są Państwo, jako absolwenci, zwolnieni z obowiązku złożenia wyjaśnienia.

Jednocześnie zachęcamy do udziału w otwartej już Ankiecie Studenckiej za bieżący rok akademicki. W nowej edycji wiele zgłoszonych przez Państwa uwag zostało już rozwiązanych (aplikacja została uzupełniona m.in. o wyświetlanie zdjęć osób prowadzących zajęcia, co powinno znacznie ułatwić Państwu pracę z ankietą). Czas na ocenę zajęć realizowanych w tym roku mają Państwo do września 2013 r.

- - -

Treść miniankiety:
Dlaczego nie wypełniłeś/aś obligatoryjnej Ankiety Studenckiej za rok akademicki 2011/2012? Wskaż główny powód:

  • Brak informacji na temat ankiety
  • Przekonanie, że udział w ankiecie i tak nic nie zmieni 
  • Realizacja zajęć zagranicą, w ramach wymiany międzynarodowej 
  • Problem z wypełnieniem ankiety - zgłoszony do Biura Jakości/Działu Informatyki, ale nierozwiązany 
  • Problem z wypełnieniem ankiety - niezgłoszony 
  • Ankieta była zbyt długa i skomplikowana 
  • Inne, podaj: __________