Dział Informatyki

Aktualizacja certyfikatu do podpisywania wiadomości e-mail w programie Outlook

Szanowni Państwo,

w przypadku pojawienia się przy wysyłaniu wiadomości e-mail z programu Outlook poniższego alertu:

Proszę wykonać poniższe czynności lub skontaktować się z Działem Informatyki (22 57-20-888):

Kliknąć "Plik", a następnie "Opcje"
Następnie "Centrum zaufania" i "Ustawienia centrum zaufania"Następnie "Zabezpieczenia poczty e-mail" i "Ustawienia"W tym momencie można będzie wybrać z listy certyfikat - proszę o wybranie tego, którego ważność kończy się we wrześniu 2020 roku i kliknąć OK. Proszę również klikąć OK na wcześniejszych ekranach opcji.