Dział Informatyki

Informator dla studentów 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Informatorem IT dla studentów WUM.


Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z nowym systemem centralnego wydruku.

Awaria w firmie home.pl

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym, w godzinach porannych, doszło do awarii w firmie home.pl, która utrzymuje m.in. nasze domeny internetowe (wum.edu.pl) - z tego powodu część stron internetowych Uczelni jest niewidoczna "ze świata", nie dociera też do nas większość e-maili. Poczta jest z naszego serwera wysyłana prawidłowo i dociera do adresatów. 

https://niebezpiecznik.pl/post/potezna-awaria-dns-w-home-pl-od-kilku-god...

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/awaria-homepl-w-polsce-problemy-uzytkown...

Zmiany w systemie Workflow od dnia 18 czerwca 2018 r.

w związku z Zarządzeniem nr 138/2018 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia Listy Działów Kompetencyjnych, w systemie Workflow z dniem 18 czerwca zostaną wprowadzone zmiany zgodne z ww. zarządzeniem.

W związku z powyższym bardzo proszę zwrócić szczególną uwagę przy pracy z systemem Workflow (zarówno pracowników działów kompetencyjnych, jak i wnioskodawców) na wnioski złożone w systemie Workflow, ale nie zrealizowane przed dniem wprowadzenia ww. zmian w następujących przypadkach:

1) gdy wniosek został cofnięty do Wnioskodawcy należy koniecznie wybrać ponownie „Przedmiot i rodzaj zamówienia”  – w ten sposób „stary” wniosek zostanie przypisany do nowego wykazu Dostaw, Usług, Robót Budowlanych z ww. zarządzenia;

2) gdy wniosek jest na etapie działu kompetencyjnego, ale nie jest „widziany” w systemie Workflow przez pracowników właściwego działu kompetencyjnego (nie jest na liście wniosków skierowanych do danego działu kompetencyjnego) – w takim przypadku pracownicy działu kompetencyjnego muszą odznaczyć checkbox „Tylko wnioski skierowane do działu”, żeby zobaczyć pełną listę wniosków oczekujących na decyzję działów kompetencyjnych i wybrać z pełnej listy ten „nie widziany” wcześniej wniosek do dalszego procedowania.

Nowe wnioski złożone w systemie Workflow po dniu wprowadzenia zmian w systemie, jak i „stare” wnioski, które są na dalszym etapie jak „dział kompetencyjny” powinny być procedowane bez ww. niedogodności. Pytania dotyczące treści nw. pisma uprzejmie proszę kierować na adres e-mailowy workflow@wum.edu.pl .

W załączeniu pismo mgr Doroty Gawrońskiej-Wójcik Zastępcy Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczące wprowadzenia zmian w zakresie Działów Kompetencyjnych w systemie workflow z dniem 18 czerwca 2018 r.

Wdrożenie nowego firewalla

Szanowni Państwo,

od dnia 2 maja 2018 r. cały ruch sieciowy w WUM jest zarządzany, filtrowany i monitorowany przez klaster urządzeń PaloAlto 5220.

Z poprzedniego klastra urządzeń Juniper ISG2000 przeniesiona została konfiguracja zawierająca:

  • 90 interfejsów podzielonych na 30 stref,
  • 46 tras statycznych rutingu,
  • 9 połączeń VPN site-to-site
  • 640 polityk bezpieczeństwa
  • 155 polityk NAT
  • 85 polityk PBF
  • 2100 obiektów typu "adres" i 64 grupy

Czytaj całość »