Dział Informatyki

Komunikaty

Wskazuje, że dana informacja ma się pojawić w zakładce "Komunikaty"

Przerwa w dostępie do internetu w dniu 4.02.2008, dot. lokalizacji Stępińska, Wolska

Uprzejmie informujemy, że Dział Informatyki otrzymał dzisiaj poniższą informację od firmy NASK - dostawca Internetu m.in. dla jednostek AM na Wolskiej, Stępińskiej.

"Uprzejmie informujemy, że w nocy 3/4 lutego 2008 r. w godzinach: od 00:01 do 04:00 będą miały miejsce prace planowe w sieci NASK, w ramach których będzie wykonywany upgrade software’u Radiowej Stacji Bazowej, Warszawa-WTT (sektor zachodni i południowy). W związku z powyższym w tym czasie wystąpią kilkuminutowe przerwy w świadczonej przez nas usłudze na rzecz Państwa jednostki.
Dotyczy lokalizacji:
- AKADEMIA MEDYCZNA INSTYTUT CHORÓB ZAKAŹNYCH I PASOŻYTNICZYCH, Warszawa, ul. Wolska 37
- AKADEMIA MEDYCZNA - SZPITAL CZERNIAKOWSKI, Warszawa, ul. Stępińska 19
Za utrudnienia, jakie mogą powstać z tytułu w/w działań uprzejmie przepraszamy."

Przerwa w dostępie do internetu w środę 30.01.2008, dot. lokalizacji Banacha, Karowa, Krakowskie Przedmieście

Uprzejmie informujemy, że Dział Informatyki otrzymał dzisiaj poniższą informację od Działu Sieciowego ICM UW - dostawcy Internetu m.in. dla jednostek AM w lokalizacjach Kampusu Banacha, Karowa, Krakowskie Przedmieście.

"W środę, 30 stycznia 2008 r., w godzinach 22:00-03:00 odbędą się prace w węzłach sieci szkieletowej UW. W trakcie prac kilkakrotnie wystąpią krótkie (do 5 minut) przerwy w łączności z sieciami przyłączonymi do kampusów: Hoża, Ochota, Szturmowa oraz z Internetem. Za utrudnienia przepraszamy."

W przypadku AM powyższa informacja dotyczy jednostek w Kampusie Banacha, na Karowej i Krakowskim Przedmieściu.

Przerwa w dostępie do internetu w dniu 22.01.2008, dot. lokalizacji Miodowa, Stępińska, Wolska

Uprzejmie informujemy, że Dział Informatyki otrzymał dzisiaj poniższą informację od firmy NASK - dostawcy Internetu m.in. dla jednostek AM na Miodowej, Wolskiej, Stępińskiej.

"W ślad za otrzymaną informacją z UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) o konieczności wyłączenia naszej Radiowej Stacji Bazowej na WTT (budynek Apollo) w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 w celu wykonania pomiarów zakłóceń radiowych, NASK uprzejmie informujemy o wyłączeniu wszystkich sektorów w/w RSB w okresie: 22.01.2008 r. od godziny 23:00 do 23.01.2008 r. do godziny 01:00. Za utrudnienia jakie mogą powstać z tytułu w/w działań uprzejmie przepraszamy."

W przypadku AM powyższa informacja dotyczy jednostek na Miodowej, Stępińskiej i Wolskiej.

Przerwy w dostępie do internetu w Kampusie Banacha w dniach 27-28 grudnia 2007

W dniach 27 - 28 grudnia 2007 r. będą prowadzone prace związane z wymianą urządzeń sieciowych umożliwiających dostęp do Internetu z Kampusu Banacha AM. Prace są prowadzone z konieczności pilnej rozudowy komputerowej sieci szkieletowej w Akademii Medycznej w Warszawie oraz zwiększenia jej niezawodności.

W tych dniach po godzinie 16.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostępie do Internetu. Wewnętrzna sieć komputerowa administracji AM nie będzie wyłączana (dostęp do Dynamicsa, LEXa itp.).

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przerwa w dostępie do dysków sieciowych w Administracji AM

W związku z koniecznością pilnej rozbudowy komputerowej sieci szkieletowej w Akademii Medycznej w Warszawie nastąpi przerwa w dostępie do dysków sieciowych (w tym do programów przeniesionych z Novella) oraz LEXa w Administracji AM, w dniu 17 grudnia 2007 r. (poniedziałek) od godz. 17.00. Czytaj całość »

Przerwa w dostępie do internetu w czwartek 6.12.2007 - Kampus Lindleya

W związku z prowadzeniem prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus przez Szpital, nastąpi przerwa w działaniu sieci komputerowej i dostępie do Internetu w dniu 6 grudnia 2007 r. w godzinach od 15.00 do 16.00 dla jednostek AM zlokalizowanych w Kampusie Lindleya. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostępie do Internetu w dniu 3.12.2007, dot. lokalizacji: Miodowa, Wolska, Stępińska

Dzisiaj otrzymaliśmy poniższą informację od firmy NASK - dostawcy Internetu m.in. dla jednostek AM na Miodowej, Wolskiej, Stępińskiej.

"Uprzejmie informujemy, że z uwagi na trwającą awarię, jaka wystąpiła w sieci NASK i dotyczy naszej Radiowej Stacji Bazowej na WTT w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 oraz dalszymi działaniami prowadzonymi ze strony UKE (na podstawie wniesionego przez NASK zgłoszenia), niezbędne jest w trybie awaryjnym wyłączenie całej stacji.

Zgodnie z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją z UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej) wyłączenie naszej stacji jest konieczne dla wykonania pomiarów zakłóceń radiowych i całego spektrum radiowego wykonywanych przez UKE. W związku z powyższym NASK informuje o wyłączeniu wszystkich sektorów RSB w Warszawie w dniu

3 grudnia 2007 r. od godziny 23:00 do godziny 24:00.

W tym czasie wystąpi przerwa (minimum 30-minutowa) w świadczonej przez nas usłudze dla wszystkich naszych Klientów zaterminowanych na RSB Warszawa. Za utrudnienia jakie mogą powstać z tytułu w/w działań uprzejmie przepraszamy."

W przypadku AM powyższa informacja dotyczy jednostek na Miodowej, Stępińskiej i Wolskiej.

Awaria łączy internetowych NASK

Dzisiaj, 26 listopada 2007 r. otrzymaliśmy informację od firmy NASK, jednego z naszych dostawców Internetu, że wystąpią problemy z działaniem łącz internetowych.

Wskutek tymczasowego uszkodzenia łącza międzynarodowego PIONIER, z którego korzysta m.in. NASK powstały zakłócenia paraliżujące działanie akademickich łączy krajowych.

Wspomniane uszkodzenie dotyczy lokalizacji AM: kampus Lindleya, Stępińska, Miodowa, Wolska, Ciołka, Karolkowa, Batalionu Pięść, Kondratowicza, gdzie wystąpią problemy z działaniem Internetu. Czytaj całość »

Przerwa w działaniu łącz internetowych w dniu 24.11.2007, dot. lokalizacji: Miodowa, Wolska, Stępińska

Dzisiaj otrzymaliśmy poniższą informację od firmy NASK - dostawcy Internetu m.in. dla jednostek AM na Miodowej, Wolskiej, Stępińskiej.

"Uprzejmie informujemy, że z uwagi na awarię, jaka wystąpiła w sieci NASK i dotyczy naszej Radiowej Stacji Bazowej na WTT w Warszawie, niezbędne jest w trybie awaryjnym wykonanie pomiarów zakłóceń wzajemnych stacji bazowych w okolicach Warszawy.

W związku z powyższym planujemy kilkunastominutowe wyłączenie poszczególnych sektorów RSB w Warszawie.

Zakładany przez nas termin wykonania w/w prac to: Czytaj całość »

Zmiana nazwy serwera poczty

Właśnie zmieniliśmy nazwę głównego serwera poczty oraz certyfikaty do obsługi połączeń szyfrowanych SSL na nim. U użytkowników korzystających z programów pocztowych może pojawiać się poniższy komunikat przy uruchamianiu:

"Serwer, z którym masz połączenie, używa certyfikatu bezpieczeństwa, którego nie można sprawdzić. Nazwa CN certyfikatu nie jest zgodna z przekazaną wartością. Czy chcesz nadal używać tego serwera?" Czytaj całość »