Dział Informatyki

Baza jednostek

Informacje o jednostkach uczelni zostały udostępnione w formie strony internetowej pod adresem http://jednostki.wum.edu.pl. Dane o każdej z jednostek (informacje o kierowniku, miejscu w strukturze organizacyjnej, dane teleadresowe itp.) są uaktualniane przez redaktorów bazy w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia aktualizacji od jednostki. Użytkownicy mają możliwość przeszukiwania danych poprzez fragment kodu lub nazwy jednostki.