Dział Informatyki

Komunikaty

Wskazuje, że dana informacja ma się pojawić w zakładce "Komunikaty"

Przerwa w dostępie do internetu 8.08.2008, dot. lokalizacji: Miodowa, Stępińska, Wolska

Uprzejmie informujemy, że Dział Informatyki otrzymał poniższą informację od firmy NASK - dostawcy Internetu m.in. dla jednostek WUM na Miodowej, Wolskiej, Stępińskiej.

"Uprzejmie informujemy, że w nocy z 8 na 9 sierpnia 2008r (piątek/sobota) w godzinach: od 23:59 do 02:00 będą miały miejsce prace planowe w sieci NASK przeprowadzane na Radiowej Stacji Bazowej Warszawa-WTT.
W związku z powyższym w tym czasie wystąpi 15-minutowa przerwa w świadczonej przez nas usłudze na rzecz Państwa jednostki.
Dotyczy lokalizacji:
- Warszawa, ul. Miodowa 18
- Warszawa, ul. Stępińska 19
- Warszawa, ul. Wolska 37
Za utrudnienia, jakie mogą powstać z tytułu w/w działań uprzejmie przepraszamy."

Przerwa w działaniu sieci komputerowej w dniach 1 i 7 lipca 2008 - Kampus Banacha i Krakowskie Przedmieście

Uprzejmie informujemy, że Dział Informatyki otrzymał poniższą informację od Działu Sieciowego ICM UW - dostawcy Internetu m.in. dla Kampusu Banacha, Krakowskiego Przedmieścia 26/28, Karowej. Czytaj całość »

Przerwa w działaniu sieci komputerowej w czwartek 26.06.2008 - Kampus Banacha

Uprzejmie informujemy, że w związku z niezbędną modernizacją urządzeń sieciowych, w dniu 26 czerwca 2008 (czwartek) w godzinach od 19.00 do 20.30 mogą wystąpić przerwy w działaniu sieci komputerowej w Kampusie Banacha. Niedostępne będą wszystkie systemy informatyczne dostępne w WUM. Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostępie do bazy LEX w dniu 17.06.2008 od 15:00 – dot. pracowników administracji

W związku z koniecznością przeniesienia bazy LEX na wydajniejszy serwer w dniu 17 czerwca 2008 r. (wtorek) od godziny 15.00 nie będzie dostępu do bazy. Przewidywany czas wykonywania prac – ok. 2 godzin. W przypadku braku dostępu do bazy LEX po wspomnianym terminie prac, należy wyłączyć i ponownie włączyć komputer w celu odnowienia podłączenia do bazy.

Przerwa w dostępie do systemów informatycznych WUM w piątek 2.05.2008

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2008 w godz. 8.00 - 13.00 będą wykonywane prace konserwacyjne i modernizacyjne systemów informatycznych WUM. W tym czasie będą niedostępne systemy informatyczne WUM, np. Controlling Finansowy, Workflow, poczta WUM.

Przerwa w dostępie do internetu we wtorek 8.04.2008

Uprzejmie informujemy, że Dział Informatyki otrzymał poniższą informację od Działu Sieciowego ICM UW - dostawcy Internetu m.in. dla Kampusu Banacha, Krakowskiego Przedmieścia 26/28, Karowej.

"Dział Sieciowy ICM uprzejmie informuje, że w dniu 8 kwietnia 2008 r. w godzinach 22:00 - 03:00 prowadzone będą prace w szkielecie sieci UW/ICM.
Prace spowodują długotrwałe przerwy w łączności dla jednostek przyłączonych bezpośrednio do węzła sieci szkieletowej na wydziale
Matematyki Informatyki i Mechaniki UW, są to następujące budynki:
- Akademia Medyczna (Ochota)
- ...."

W tym czasie w całym Kampusie Banacha oraz w budynku WUM na terenie UW mogą wystąpić problemy z dostępem do Internetu. Dla jednostek WUM w pozostałych lokalizacjach mogą wystąpić problemy w tym czasie z korzystania z dostępu do medycznych baz danych poprzez Portal SSL-VPN (https://ssl.wum.edu.pl), z systemu Workflow do składania elektronicznych wniosków, Controllingu Finansowego oraz poczty z serwerów pocztowych amwaw.edu.pl i wum.edu.pl (am.edu.pl).

SAS

WUM odnowił roczną umowę licencyjną na oprogramowanie firmy SAS Institute Inc. System SAS jest powszechnie wykorzystywany w badaniach naukowych w wielu dyscyplinach naukowych wyznaczając w nich standardy analityczne.
Zgodnie z obowiązującą obecnie licencją, Uczelnia ma prawo do nieodpłatnego udostępniania ww. oprogramowania dla wykładowców oraz pracowników naukowych i studentów uczelni, w ramach „Programu Akademickiego SAS”.

Oprogramowanie antywirusowe

WUM posiada bezpłatną dla wszystkich podległych jednostek organizacyjnych wielostanowiskową licencje na oprogramowanie antywirusowe firmy Kaspersky Lab.

Kaspersky Anti-Virus zapewnia skuteczną ochronę przed wirusami w sieci, na stacjach roboczych, w poczcie elektronicznej oraz przed wszystkimi formami wirusów internetowych.

Szczegółowe informacje na temat dostępności programu antywirusowego, warunków jego użytkowania oraz procedury otrzymania oprogramowania dostępne są w Dziale Informatyki pokój 217 lub 235 (tel. 0-22 57-20-888).

Baza jednostek

Informacje o jednostkach uczelni zostały udostępnione w formie strony internetowej pod adresem http://jednostki.wum.edu.pl. Dane o każdej z jednostek (informacje o kierowniku, miejscu w strukturze organizacyjnej, dane teleadresowe itp.) są uaktualniane przez redaktorów bazy w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia aktualizacji od jednostki. Użytkownicy mają możliwość przeszukiwania danych poprzez fragment kodu lub nazwy jednostki.

Dostęp do internetu

WUM z uwagi na wiele lokalizacji jego jednostek na terenie miasta oraz poza nim, wykorzystuje wiele łączy internetowych zapewniających dostęp do Internetu: Kampus Banacha, Kampus Lindleya, Krakowskie Przedmieście, Kondratowicza, Stępińska, Wolska, Ciołka, Miodowa, Karolkowa, Batalionu Pięść, Karowa, Litewska\Działdowska, Solec, Nowy Zjazd, Konstancin, Żwirki i Wigury 101. Pieczę nad prawidłowym działaniem tych łącz, ich prawidłową i wydajną konfiguracją oraz zapewnieniem bezpieczeństwa sprawuje Dział Informatyki.

W ostatnim roku pracownicy Działu Informatyki dokonali wymiany urządzeń (firewalle) zapewniające bezpieczeństwo i prawidłowe działanie łączy, na zaliczane do najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych na świecie firmy Juniper Networks z centralnym zarządzaniem i zapisem połączeń. O wysokim poziomie zabezpieczeń tych urządzeń może świadczyć fakt, że Dział Informatyki WUM musiał przedłożyć opis i lokalizację tych urządzeń do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ochronie i skanowaniu antywirusowemu podlega nie tylko poczta elektroniczna, ale również ruch webowy. Każda strona internetowa otwierana z komputera na terenie Kampusu Banacha, Kampusu Lindleya oraz w jednostkach zlokalizowanych na Krakowskim Przedmieściu, jest poddawana inspekcji pod kątem wirusów. Docelowo podobne zabezpieczenia będą wprowadzone we wszystkich lokalizacjach WUM.

Obecnie trwają negocjacje i badanie możliwości technicznych w określonych lokalizacjach WUM z dostawcami Internetu mające na celu zwiększenie przepustowości łącz (również w domach studenckich WUM) do 8Mbit/s. Planowany termin rozszerzenia łącz: maj 2008.