Dział Informatyki

Komunikaty

Wskazuje, że dana informacja ma się pojawić w zakładce "Komunikaty"

Przerwa w dostępie do internetu w czwartek 20.08.2009

Dział Informatyki WUM uprzejmie informuje, że w dniu 20-08-2009 (czwartek) od godz. 15.00 nastąpi 60 minutowa przerwa w dostępie do Internetu dla wszystkich lokalizacji WUM, w związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji kluczowych urządzeń sieci WUM. Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostępie do internetu w czwartek 13.08.2009

Dział Informatyki WUM otrzymał informacje od ICM UW, dostawcy Internetu dla lokalizacji WUM, o przerwach w dostępie do Internetu:
W dniu 13.08.2009 (czwartek) w godzinach 21:00-24:00 zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne w sieci ICM UW. W związku z tym wystąpią kilkunastominutowe przerwy w łączności ze światem.”

Przerwy w dostępie do internetu w czwartek/piątek 16 i 17 lipca 2009

Dział Informatyki WUM otrzymał informacje od ICM UW, dostawcy Internetu dla lokalizacji WUM, o przerwach w dostępie do Internetu:
- 16.07.2009 (czwartek) w godzinach 20.00 – 22.00 mogą wystąpić kilkuminutowe przerwy w dostępie do Internetu dla wszystkich lokalizacji WUM,
- 17.07.2009 (piątek) w godzinach 18.00 – 21.00 mogą wystąpić dwie kilkudziesięciominutowe przerwy w dostępie do Internetu dla jednostek WUM na Krakowskim Przedmieściu 26/28.
Przerwy związane są w koniecznością wykonania prac modernizacyjnych sieć przez naszego dostawcę dostępu do Internetu.

Przerwy w dostępie do internetu i intranetu wskutek powtarzających się awarii łącz

Dział Informatyki uprzejmie informuje, że występujące od 7 lipca we wszystkich lokalizacjach WUM z wyjątkiem Kampusu Banacha przerwy w dostępie do Internetu i Intranetu związane są z powtarzającymi się awariami łącz dzierżawionych od firmy Crowley. Firma Crowley prowadzi intensywne prace mające na celu usunięcie przyczyn awarii.

AKTUALIZACJA 14.07.2009: W dniu dzisiejszym (14 lipca) Dział Informatyki został poinformowany przez firmę Crowley o usunięciu awarii.

Przerwa w dostępie do Internetu w środę/czwartek 17.06.2009 - 18.06.2009

Dział Informatyki WUM otrzymał informacje od ICM UW, dostawcy Internetu dla lokalizacji WUM, oraz od Crowley Data Poland, operatora łączy sieciowych wykorzystywanych przez WUM, o przerwach w dostępie do Internetu:
- 17.06.2009 (środa) w godzinach 21.00 – 24.00 mogą wystąpić kilkuminutowe przerwy w dostępie do Internetu dla wszystkich lokalizacji WUM,
- 18.06.2009 (czwartek) w godzinach 20.00 – 03.00 wystąpi 45 minutowa przerwa w dostępie do Internetu dla kampusu Lindleya. Czytaj całość »

UWAGA korzystający z uniwersyteckich notebooków Latitude Dell D510 oraz Latitude Dell D520

Dział Informatyki zwraca się z prośbą do pracowników WUM korzystających z notebooków Latitude Dell D510 lub Latitude Dell D520 o przesłanie na adres it@wum.edu.pl ich numerów seryjnych wraz z nazwą jednostki WUM. Pozwoli nam to zweryfikować dane w bazie sprzętowej oraz ustalić, które egzemplarze ww. modeli wymagają zainstalowania ważnej aktualizacji oprogramowania (brak aktualizacji może skutkować utratą danych). Z użytkownikami komputerów wymagających aktualizacji będziemy się kontaktować indywidualnie.

Nazwa modelu notebooka widoczna jest po jego otwarciu powyżej klawiatury, po lewej stronie. Numer seryjny (barcode, inaczej service tag) podany jest na naklejce producenta na spodzie notebooka:

   

Licencja SAS przedłużona do 15.05.10

Warszawski Uniwersytet Medyczny odnowił roczną umowę licencyjną na oprogramowanie SAS, służące do obliczeń statystycznych i prezentacji danych. Uczelnia ma prawo do nieodpłatnego udostępniania SAS wykładowcom, pracownikom naukowym i studentom w ramach „Programu Akademickiego SAS”. Licencja ważna jest do 15 maja 2010 r.

Pliki instalacyjne (dla systemów operacyjnych Windows i Linux) oraz formularz rejestracyjny użytkownika są dostępne w Centrum Pobierania Oprogramowania przez Portal SSL-VPN https://ssl.wum.edu.pl.

Po wypełnieniu formularza użytkownik otrzyma e-mailem pliki potrzebne do przedłużenia działania programu. Czytaj całość »

Przerwa w dostępie do internetu w dniach 15-16 maja 2009

Dział Informatyki WUM otrzymał poniższą informację od Crowley Data Poland, operatora łączy sieciowych wykorzystywanych przez WUM:

"Uprzejmie informujemy, iż istnieje konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych, co wiąże się z ok. 45-minutową przerwą w dostarczaniu usługi łącz transmisji danych (…) w dniach 15-16 maja 2009, w godzinach 20:00 - 03:00”.

Powyższa informacja dotyczy wszystkich lokalizacji WUM z wyjątkiem Kampusu Banacha. Planowane prace nie będą miały także wpływu na dostęp kandydatów na studia do witryny rekrutacyjnej.

Przerwa w dostępie do internetu we wtorek 5.05.2009 (Kampus Lidleya)

Dział Informatyki WUM uprzejmie informuje, że w związku z remontem pomieszczeń w Centrum Biostruktury, w najbliższy wtorek tj. 5 maja pomiędzy godziną 15:00 a 15:30 mogą pojawić się kilkuminutowe problemy z dostępem do sieci Internet z komputerów w Kampusie Lindleya.

FAQ - nowy blok na stronie Działu Informatyki

W związku z częstymi pytaniami o wymianę programu antywirusowego na komputerach WUM utworzyliśmy na stronie Działu Informatyki nowy blok o nazwie FAQ (ang. frequently asked questions), w którym będziemy publikować najczęstsze pytania użytkowników wraz z odpowiedziami udzielonymi przez pracowników naszego działu.