Dział Informatyki

Komunikaty

Wskazuje, że dana informacja ma się pojawić w zakładce "Komunikaty"

Przerwa w dostępie do systemów informatycznych WUM oraz internetu w sobotę 6.03.2010

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością wyłączenia zasilania w budynku Rektoratu i zaplanowanym długotrwałym brakiem zasilania w energię elektryczną (także brak zasilania rezerwowego) serwerowni, w sobotę 6 marca 2010 r. w godz. 7:00 - 14:00 wystąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych WUM (poczta elektroniczna, SSL-VPN, Workflow) oraz Internetu dla wszystkich lokalizacji WUM (w tym brak działania sieci komputerowej w Rektoracie, Centrum Dydaktycznym, sieci komputerowej WUM w szpitalu przy Banacha, w budynku WUM na Krakowskim Przedmieściu).  

Prosimy o wyłączenie komputerów 5 marca (piątek) przed wyjściem z pracy.

Przerwa w dostępie do internetu w poniedziałek 8.03.2010 (wszystkie lokalizacje)

Dział Informatyki WUM otrzymał poniższą wiadomość od Działu Sieciowego ICM Uniwersytetu Warszawskiego, który umożliwia WUM dostęp do Internetu:
„W dniu 8.03.2010 (poniedziałek) w godzinach 20:00 - 22:00 odbędą się prace serwisowe w sieci UW. W związku z tym mogą wystąpić kilkunastominutowe przerwy w łączności z Internetem ...”.  Powyższa informacja dotyczy wszystkich lokalizacji WUM.

Szkolenie z systemu Workflow - marcowa edycja

Dział Informatyki uprzejmie zaprasza pracowników WUM na nową edycję szkolenia z systemu Workflow, które odbędzie się 11 marca w godz. 10:00-12:00 w sali 231 w Centrum Dydaktycznym. Program szkolenia jest powtórzeniem programu realizowanego w lutym (czytaj) i obejmuje:
1. Rozpoczęcie pracy z programem
2. Proces składania wniosku
3. Wyszukiwanie i sprawdzanie statusu wniosku
4. Nadawanie uprawnień do źródeł finansowania

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w sali szkoleniowej, prosimy osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu o przesłanie zgłoszenia poprzez formularz rejestracyjny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Medyczne bazy danych Wirtualnej Biblioteki Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rok bieżącym sfinansowało licencje umożliwiające uczelniom i jednostkom badawczych korzystanie z następujących baz:

  • Web of Science, Science Direct, Czasopisma Springer,
  • EBSCO Publishing - pakiet podstawowy,
  • JCR (JOURNAL CITATION REPORTS),
  • CPCI (CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX).

Pracownicy, doktoranci i studenci WUM mają dostęp do ww. baz jak do pozostałych medycznych baz danych – przez Portal SSL-VPN, dostępny pod adresem http://ssl.wum.edu.pl. Komputer dzięki podłączeniu do Portalu SSL-VPN zostanie rozpoznany jako należący do sieci WUM i otrzyma automatyczny dostęp do baz.

Więcej:
Opis dostępu do medycznych baz danych przez Portal SSL-VPN
Wirtualna Biblioteka Nauki

Szkolenie z systemu Workflow

Dział Informatyki uprzejmie zaprasza pracowników WUM na szkolenie z systemu Workflow, które odbędzie się w dwóch terminach: 10 lutego (godz. 11:00) oraz 18 lutego (godz. 11:00) w sali 231 w Centrum Dydaktycznym. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem i metodologią dokumentacji systemu Workflow. Czytaj całość »

Samodzielna edycja profilu w Bazie pracowników

Dział Informatyki uprzejmie informuje, że w Portalu SSL-VPN została udostępniona nowa zakładka: Edycja profilu w Bazie pracowników. Pracownicy i uczestnicy studiów doktoranckich WUM mają obecnie możliwość samodzielnej edycji swoich danych teleadresowych w Bazie pracowników. Aktualizacja pól zablokowanych pozostaje w gestii Działu Informatyki – w przypadku zauważenia błędów należy je zgłosić na adres it@wum.edu.pl.

Informator IT dla pracowników i uczestników studiów doktoranckich WUM

Informator IT dla pracowników - okładkaDział Informatyki oraz Oficyna Wydawnicza WUM przygotowały Informator IT dla pracowników i uczestników studiów doktoranckich naszej Uczelni. Informator sposobem wydania i szatą graficzną nawiązuje do Informatora IT dla studentów, który w bieżącym roku akademickim doczekał się drugiej edycji. Publikacja w przyjaznej formie prezentuje zasoby informatyczne Uczelni i zawiera skrócone instrukcje korzystania z takich narzędzi, jak System Centralnego Wydruku czy Portal SSL-VPN.

Książeczka jest dystrybuowana przez Kancelarię w jednostkach kampusów i bazy pozostałej, a dla pracowników administracji centralnej zostanie wystawiona do pobrania w standach na III i IV piętrze Rektoratu. Dostępna jest również do pobrania w formacie PDF na stronie Działu Informatyki.

Licencja na oprogramowanie Statistica przedłużona do 15.01.2011

Dział Informatyki informuje, że została przedłużona licencja na oprogramowanie Statistica. Nowa licencja ma ważność do 15.01.2011.

Aby uzyskać nową licencję, należy zalogować się do Portalu SSL-VPN (https://ssl.wum.edu.pl), wybrać zakładkę Centrum Pobierania Oprogramowania, kliknąć „Karta rejestracyjna użytkownika korzystającego z oprogramowania STATISTICA”  i wypełnić formularz. Po wypełnieniu formularza użytkownik otrzyma e-mailem (w przypadku studentów na adres w domenie student.wum.edu.pl) kody instalacyjne.

Oprogramowanie dostępne jest w wersji polskiej (32-bitowej i 64-bitowej dla systemów Windows) i angielskiej (wersja 32-bitowa) do pobrania po wybraniu linku „Statistica ver. 9”.

UWAGA w związku ze zmianą sposobu licencjonowania programu Statistica przez firmę Statsoft podczas wypełniania formularza licencyjnego w czasie instalacji należy podać swój adres e-mail z domeny wum.edu.pl lub student.wum.edu.pl, na który przyjdzie wiadomość z linkiem koniecznym do zainstalowania oprogramowania. Podanie adresu spoza podanych domen uniemożliwi dokończenie instalacji. Dokładna instrukcja instalacji znajduje się na stronie pobierania oprogramowania.

Pracowników WUM, którzy nie posiadają kont pocztowych w domenie wum.edu.pl, prosimy o przesłanie wniosku o założenie konta pocztowego na adres: adresy@wum.edu.pl

UWAGA użytkownicy Neostrady korzystający z programów pocztowych

Od 1 grudnia 2009 r. Telekomunikacja Polska blokuje port 25 (SMTP) dla użytkowników Neostrady. Użytkownicy Neostrady korzystający z poczty elektronicznej WUM przez programy pocztowe (Outlook, Thunderbird itp.) powinni zmienić w konfiguracji konta dla serwera wychodzącego (SMPT) port 25 na 465.

Zobacz: Konfiguracja kont pocztowych.

Sklep intranetowy WUM – wygodne i szybkie zakupy!

Zachęcamy wszystkich pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do korzystania ze sklepu intranetowego, który ułatwia zamawianie wielu towarów oraz znacznie skraca czas oczekiwania na nie. Działa on na zasadzie typowego sklepu internetowego, a więc zawiera aktualną ofertę artykułów – szczegółowo opisanych i opatrzonych zdjęciami oraz wirtualny koszyk, w którym nabywający umieszcza wybrane produkty.

Za pośrednictwem uczelnianego sklepu intranetowego można zakupić między innymi odczynniki chemiczne, materiały laboratoryjne, artykuły biurowe, drukarki i komputery. Sklep jest zintegrowany z systemem Workflow i dostępny poprzez Portal SSL-VPN (zakładka Sklep intranetowy).