Dział Informatyki

Komunikaty

Wskazuje, że dana informacja ma się pojawić w zakładce "Komunikaty"

Aplikacja do odzyskiwania hasła do konta studenckiego

Dział Informatyki uruchomił aplikację, za pomocą której można odzyskać zapomniane hasło do konta studenckiego. Aplikacja dostępna jest pod adresem:

https://resethasla.wum.edu.pl

Zmiany personalne w Dziale Informatyki

Uprzejmie informujemy, że od 9 października 20013 r. stanowiska:

  • Kierownika Sekcji Rozwoju Systemów Informatycznych objął Paweł Picewicz,
  • Kierownika Sekcji Utrzymania Infrastruktury Informatycznej objął Marcin Rożek,
  • Zastępcy Kierownika Działu objął Radosław Plewiński.

Informator IT dla studentów 2013/2014

Jak co roku, Dział Informatyki i Oficyna Wydawnicza WUM przygotowały Informator IT dla studentów rozpoczynających naukę na naszej Uczelni. Informator w przyjaznej formie prezentuje zasoby informatyczne WUM i zawiera skrócone instrukcje korzystania z takich narzędzi, jak System Centralnego Wydruku czy Portal SSL-VPN.

Książeczka zostanie rozdystrybuowana przez dziekanaty razem z Elektronicznymi Legitymacjami Studenckimi. W wersji elektronicznej jest dostępna już teraz w zakładce Instrukcje i dokumenty.

Oprogramowanie EndNote X6 – do pobrania w Centrum Pobierania Oprogramowania

Dział Informatyki informuje, że Uczelnia zakupiła roczną licencję na program EndNote X6, wspierający proces pisania prac naukowych, przygotowania referencji i zarządzania bibliografią. Licencja ma ważność do 19.06.2014. Program jest udostępniany pracownikom i studentom WUM.

Aby uzyskać licencję, należy zalogować się do Portalu SSL-VPN, wybrać zakładkę Centrum Pobierania Oprogramowania, kliknąć ENDNOTE i wypełnić kartę rejestracyjną. Po wypełnieniu karty użytkownik uzyska dostęp do plików instalacyjnych.

Dokładna instrukcja instalacji znajduje się na stronie CPO oraz w zakładce Instrukcje i dokumenty.

Licencja SAS przedłużona do 31.05.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny odnowił roczną umowę licencyjną na oprogramowanie SAS, służące do obliczeń statystycznych i prezentacji danych. Uczelnia ma prawo do nieodpłatnego udostępniania SAS wykładowcom, pracownikom naukowym i studentom w ramach „Programu Akademickiego SAS”. Licencja ważna jest do 31 maja 2014 r.

Pliki instalacyjne (dla systemów operacyjnych Windows i Linux) oraz formularz rejestracyjny użytkownika są dostępne w Centrum Pobierania Oprogramowania przez Portal SSL-VPN https://ssl.wum.edu.pl.

Po wypełnieniu formularza użytkownik otrzyma e-mailem pliki potrzebne do przedłużenia działania programu.

Dział Informatyki przeniesiony

Z dniem 27.06.2012 r. Dział Informatyki został przeniesiony na 3 piętro do Budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego.