Dział Informatyki

Komunikaty

Wskazuje, że dana informacja ma się pojawić w zakładce "Komunikaty"

Brak dostępu do sieci komputerowej w Patomorfologii, Zwierzętarni, ZRB na skutek zaników zasilania w budynku Patomorflogii przy ul. Pawińskiego

W wyniku  dzisiejszych działań elektryków z SP CSK na terenie budynku Patormofologii i „wahaniom” zasilania, zostało uszkodzone (spalone) urządzenie aktywne sieci komputerowej (switch) w tymże budynku. Na skutek spalenia urządzenia, obecnie brak jest dostępu do sieci komputerowej w Patomorfologii, jak i przylegających budynkach: Zwierzętarni i ZRB.

Obecnie Dział Informatyki przygotowuje urządzenie „zapasowe” i jeszcze dzisiaj powinien zostać przywrócony dostęp do sieci komputerowej.

Pragnę przypomnieć, że węzeł sieci komputerowej zlokalizowany w budynku Patomorfologii w pok. 15 musi być zasilany nieprzerwanie w energię elektryczną, aby mogła działa sieć komputerowa w sąsiednich budynkach – co zostało kilkakrotnie wskazane przez Dział Informatyki przy opracowywaniu dokumentacji rozbudowy Patomorfologii.

Aplikacja do odzyskiwania hasła do konta studenckiego

Dział Informatyki uruchomił aplikację, za pomocą której można odzyskać zapomniane hasło do konta studenckiego. Aplikacja dostępna jest pod adresem:

https://resethasla.wum.edu.pl

Zmiany personalne w Dziale Informatyki

Uprzejmie informujemy, że od 9 października 20013 r. stanowiska:

  • Kierownika Sekcji Rozwoju Systemów Informatycznych objął Paweł Picewicz,
  • Kierownika Sekcji Utrzymania Infrastruktury Informatycznej objął Marcin Rożek,
  • Zastępcy Kierownika Działu objął Radosław Plewiński.

Informator IT dla studentów 2013/2014

Jak co roku, Dział Informatyki i Oficyna Wydawnicza WUM przygotowały Informator IT dla studentów rozpoczynających naukę na naszej Uczelni. Informator w przyjaznej formie prezentuje zasoby informatyczne WUM i zawiera skrócone instrukcje korzystania z takich narzędzi, jak System Centralnego Wydruku czy Portal SSL-VPN.

Książeczka zostanie rozdystrybuowana przez dziekanaty razem z Elektronicznymi Legitymacjami Studenckimi. W wersji elektronicznej jest dostępna już teraz w zakładce Instrukcje i dokumenty.

Oprogramowanie EndNote X6 – do pobrania w Centrum Pobierania Oprogramowania

Dział Informatyki informuje, że Uczelnia zakupiła roczną licencję na program EndNote X6, wspierający proces pisania prac naukowych, przygotowania referencji i zarządzania bibliografią. Licencja ma ważność do 19.06.2014. Program jest udostępniany pracownikom i studentom WUM.

Aby uzyskać licencję, należy zalogować się do Portalu SSL-VPN, wybrać zakładkę Centrum Pobierania Oprogramowania, kliknąć ENDNOTE i wypełnić kartę rejestracyjną. Po wypełnieniu karty użytkownik uzyska dostęp do plików instalacyjnych.

Dokładna instrukcja instalacji znajduje się na stronie CPO oraz w zakładce Instrukcje i dokumenty.

Licencja SAS przedłużona do 31.05.2014

Warszawski Uniwersytet Medyczny odnowił roczną umowę licencyjną na oprogramowanie SAS, służące do obliczeń statystycznych i prezentacji danych. Uczelnia ma prawo do nieodpłatnego udostępniania SAS wykładowcom, pracownikom naukowym i studentom w ramach „Programu Akademickiego SAS”. Licencja ważna jest do 31 maja 2014 r.

Pliki instalacyjne (dla systemów operacyjnych Windows i Linux) oraz formularz rejestracyjny użytkownika są dostępne w Centrum Pobierania Oprogramowania przez Portal SSL-VPN https://ssl.wum.edu.pl.

Po wypełnieniu formularza użytkownik otrzyma e-mailem pliki potrzebne do przedłużenia działania programu.

Dział Informatyki przeniesiony

Z dniem 27.06.2012 r. Dział Informatyki został przeniesiony na 3 piętro do Budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego.