Dział Informatyki

LEGALIS - system informacji prawnej

Uprzejmie informujemy, że pracownicy, doktoranci i studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obecnie mają dostęp do systemu informacji prawnej Legalis. Ww. system jest dostępny wyłącznie z komputerowej sieci wewnętrznej Uczelni poprzez adres http://sip.legalis.pl