Dział Informatyki

Systemy Niskoprądowe

SAP:
Zadaniem tego systemu jest bierna ochrona budynku i jego użytkowników na wypadek pożaru oraz poinformowanie Państwowej Straży Pożarnej w wypadku pojawienia się zagrożenia.

SSWIN:
Dzięki zintegrowaniu szerokiej gamy czujników i detektorów takich, jak chociażby detektory ruchu, możliwa jest reakcja systemu na próby włamania, jak np. stłuczenie szyby w oknie, przekroczenie wyznaczonej linii czy wdarcie się intruza przez otwarte okno. Przykładem takiej reakcji może być automatyczne poinformowanie policji o zaistniałej sytuacji, uruchomienie syren alarmowych mających odstraszyć intruza i zwrócić uwagę ew. przechodniów.

CCTV:
System Telewizji Dozorowej rejestrujący zdarzenia mające miejsce w budynkach uczelni oraz na terenach zewnętrznych bezpośrednio przylegających do niech znacząco obniża prawdopodobieństwo kradzieży lub wandalizmu a w wypadku wystąpienia takich sytuacji pozwala skutecznie zidentyfikować sprawcę.

KD:
Spersonalizowany system Kontroli Dostępu umożliwia pracownikom za pomocą ELP oraz studentom za pomocą legitymacji poruszanie się po budynkach uczelni w wyznaczonych strefach.