Dział Informatyki

Sekcja Instalacji Niskoprądowych

Sekcja Instalacji Niskoprądowych została powolana pod koniec 2007 roku. Do głównych zadań Sekcji należy wykonywanie nowych oraz serwisowanie istniejących instalacji niskoprądowych, nadzór oraz serwis systemów zapewniających bezpieczeństwo w naszej Uczelni, a także systemów wspomagających i podnoszących standard dydaktyczny Uczelni.

Zakres działań, jak rownież wiedza pozyskana podczas wielu szkoleń, doprowadziły do usamodzielnienia naszej Uczelni w zakresie AV, SSWiN, LAN, KD, SAP. Jako jedyna w kraju, nasza Uczelnia, samodzielnie realizuje, we własnym zakresie oraz na własne potrzeby, wszystkie instalacje niskoprądowe, w tym rownież wyposaża sale wykładowe w multimedia na zaawansowanym poziomie.

Zadania realizowane są kompleksowo, poczynając od doboru komponentów, przez instalację, kończąc na przeszkoleniu pracowników z obsługi danego systemu. Zawsze możecie Państwo liczyć na pomoc z naszej strony, w obsłudze lub w doborze odpowiednich urządzeń.

Wspomagamy również procesy inwestycyjne pod kątem instalacji niskoprądowych, udzielamy wszelkich wytycznych do projektów, weryfikujemy prace, uczestniczymy w procesie odbiorowym, aby instalacje były spójne i tworzyły jedną, logiczną, w pelni zintegrowana całość.

Zakres działań:

Systemy audio-video

Sale wykładowe, liczące powyżej 30 miejsc siedzących, na bieżąco wyposażane są w kompletne systemy audio-video. Systemy składają się z następujących podzespołów:

  • komputera z monitorem,
  • multimedialnego rzutnika pisma,
  • projektora,
  • ekranu,
  • nagłośnienia,
  • oraz przyłącza umożliwiającego podłączenie laptopa, mikroskopu, bądź wszelkich nośników USB.

Wszystkie te urządzenia zintegrowane są z systemem zarządzania, dzięki któremu sterowanie odbywa się za pomocą jednego systemu sterującego, którego funkcję pełni panel dotykowy. Takich sal na naszej Uczelni posiadamy już 70, z czego w 40 salach istnieje możliwość zarządzania zdalnego za pomocą sieci TCP/IP. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda reakcja na usterkę może być wykonana niemalże natychmiastowo i z dowolnego punktu.

Sale wykładowe/konferencyjne liczące poniżej 30 miejsc siedzących wyposażane są w zestawy projekcyjne, składające się z projektorów, ekranów, oraz przyłączy umożliwiających podłączenie laptopa. Takich sal na naszej Uczelni posiadamy już 80.
Ponadto nasza Sekcja zajmuje się serwisem wszystkich systemów audio-video w naszej Uczelni.

Systemy bezpieczeństwa
W zakresie obowiązków Sekcji znajduje się serwis, modernizacja oraz obsługa tzw. Systemów Bezpieczeństwa Uczelni do których zaliczamy: CCTV, SSWIN, PPOŻ oraz KD. Wszystkie nowo instalowane lub modernizowane systemy są dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczelni jak np. Kontrola Dostępu działająca w oparciu o identyfikację za pomocą legitymacji studenckiej. W celu zapewnienia wysokiej niezawodność oraz maksymalnego skrócenia czasu reakcji na zadziałanie, wszystkie instalowane systemy wyposażone są w interfejs TCP/IP, co umożliwia całodobowy nadzór.

Instalacje sieci komputerowej
Ciągle zwiększające się zapotrzebowanie na dostęp do sieci Ethernet skutkuje ciągłą rozbudową infrastruktury sieciowej. Od początku działalności Sekcji, wykonanych zostało 1300 punktów logicznych na potrzeby pracowników, studentów oraz wykładowców. Przyjęty przez Dział Informatyki standard okablowania strukturalnego w kategorii 6A zapewnia szybki i bezstratny dostęp do infrastruktury sieciowej WUM. Łączna długość infrastruktury miedzianej przekracza 200km.

Pracownicy Sekcji:

p.o. Kierownika Sekcji - Marcin Szarewicz, CBI pok. 329A
marcin.szarewicz@wum.edu.p

Mirosław Pawlak, CBI pok. 329
miroslaw.pawlak@wum.edu.pl

Emil Kucharski, CBI pok. 332
emil.kucharski@wum.edu.pl

Konrad Smoliński, CBI pok. 332
konrad.smolinski@wum.edu.pl