Dział Informatyki

Sekcja Wsparcia Aplikacji Uczelnianych

Sekcja Wsparcia Aplikacji Uczelnianych zatrudnia specjalistów, którzy pomagają użytkownikom w zakresie bieżącej obsługi aplikacji uczelnianych oraz biorą aktywny udział we wdrożeniach systemów informatycznych. 

Pracownicy sekcji zajmują się obsługą aplikacji wspomagających zarządzanie Uczelnią ERP oraz aplikacji wspomagających procesy nauczania, w tym m.in. udzielają pomocy użytkownikom przy modyfikacji i tworzeniu formularzy wydruków. 

Do zadań specjalistów należy również analiza, rejestracja zgłoszeń od użytkowników aplikacji, oraz dokumentowanie ich realizacji w systemie Helpdesk.


Pracownicy Sekcji:

Jacek Romankiewicz, CBI pok. 338
jacek.romankiewicz@wum.edu.pl

Artur Śliz, CBI pok. 334 
artur.sliz@wum.edu.pl

Łukasz Szarewicz, CBI pok. 336
lukasz.szarewicz@wum.edu.pl

Anna Dylewska, CBI pok. 336
anna.dylewska@wum.edu.pl