Dział Informatyki

Sekcja Wsparcia Użytkowników

HelpDesk (Dział Wsparcia Technicznego)

Dział wsparcia technicznego zatrudnia specjalistów potrafiących na bieżąco rozwiązywać problemy związane ze sprzętem komputerowym, systemami operacyjnymi i aplikacjami.

HelpDesk posiada infolinie Call Center aby ułatwić życie pracownikom naszej firmy, mogą oni szybciej i łatwiej dowiedzieć się szczegółów dotyczących  składania zamówienia, uzyskać pomoc odnośnie zakupu sprzętu komputerowego, zgłosić  awarię sprzętu lub usługi.

Pomoc ta dzieli się na:

  • Wsparcie techniczne przez telefon (+48 22) 57 20 888

- Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń awarii
- Identyfikacja uszkodzenia przez telefon
- Udzielanie odpowiedzi
- Pomoc w rozwiązani problemu
- Uruchomieniu procedury naprawczej

  • Wsparcie techniczne przez Internet

- Witryna Internetowa (zawierająca najczęściej pojawiające się problemy)
- przyjmowanie pytań i udzielanie odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej
- rozwiązywanie problemów online, za pomocą aplikacji zdalnego dostępu
- możliwość zgłoszenia awarii oraz sprawdzanie jego statusu bezpośrednio ze strony internetowej
   UWAGA
poza siecią WUM aplikacja jest dostępna przez Portal SSL-VPN
   Zgłoś awarię przez internet >>
   Sprawdź status zgłoszenia >


W ramach realizacji prac serwisowych wykonujemy następujące zadania:

- Naprawy komputerów, monitorów, drukarek, kserokopiarek
- Konfigurowanie nowych stanowisk komputerowych
- Wspomaganie pracowników organizacji w bieżącej pracy
- Pomoc i doradztwo w sprawach zakupów sprzętu komputerowego
- Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów sprzętowych
- Instalacja oprogramowania
- Szkolenia użytkowników

Posiadamy magazyn sprzętu zastępczego dzięki któremu jesteśmy w stanie zapewnić sprzęt zastępczy na czas naprawy. W ten sposób awarie nie skutkują ryzykiem niedotrzymania wykonania powierzonych zadań użytkownikom uszkodzonego sprzętu.

Pracowników HelpDesk obowiązuje przestrzeganie poufności uzyskanych informacji, posiadają certyfikaty dopuszczające ich do przetwarzania informacji „niejawnych", jest to pewność i gwarancja, że powierzone informacje będą naprawdę bezpieczne.
Stworzyliśmy procedury serwisowe Dla skuteczności działań i jasno sprecyzowanych zasad komunikacji, czasu reakcji, kompetencji osób, sposobów raportowania i wszelkich innych parametrów niezbędnych do skutecznego realizowania prac. Procedury te dostosowane są do specyficznych potrzeb i warunków organizacji, a wspierane są przez aplikację "HelpDesk".


Pracownicy Sekcji:

Maciej Kaszo-Zgierski, CBI pok.337
maciej.kaszo-zgierski@wum.edu.pl

Artur Berent, CBI pok.337 
artur.berent@wum.edu.pl

Andrzej Wojtkiewicz, CBI pok. 337
andrzej.wojtkiewicz@wum.edu.pl

Alfredo Romański, CBI pok. 337
alfredo.romanski@wum.edu.pl

Monika Klimowska, CBI pok. 336
monika.klimowska@wum.edu.pl

Przemysław Woźniak, CA
przemyslaw.wozniak@wum.edu.pl

Roman Mosoryn, CA
roman.mosoryn@wum.edu.pl