Dział Informatyki

Przy próbie zalogowania do systemu wyświetla się informacja "invalid username or password"!

Prosimy upewnić się, czy wpisują Państwo login i hasło tak jak podano poniżej. Jeśli mimo wpisywania danych zgodnie z instrukcją problem nadal występuje, prosimy o kontakt na adres it@wum.edu.pl w celu zresetowania hasła.

LOGIN: sXXXXXX
(mała literka s i sześć cyfr numeru albumu pisane ciągiem, np. s012345).

HASŁO: hasło ustawione samodzielnie przez użytkownika LUB hasło startowe (hasło startowe to numer wydrukowany na rewersie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, zapisany bez spacji).