Dział Informatyki

Elektroniczna Legitymacja Studencka i Doktorancka

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) i Elektroniczna Legitymacja Doktorancka (ELD) to dokumenty potwierdzające status studenta WUM. Zawiera dane osobowe i zdjęcie studenta/doktoranta oraz miejsce na przyklejenie hologramów informujących o kolejnych semestrach nauki. Wyposażona jest w chip, który pozwala na zakodowanie dodatkowych funkcji:

  • Bilet komunikacji miejskiej. ELS i ELD są zintegrowane z systemem Warszawskiej Karty Miejskiej i umożliwiają identyfikację zniżki studenckiej, można korzystać z nich jak z biletu okresowego w środkach transportu miejskiego.
  • Karta do Systemu Centralnego Wydruku. Umożliwia kopiowanie i drukowanie na urządzeniach Systemu.
  • Karta biblioteczna. Umożliwia korzystanie z wypożyczalni biblioteki WUM.
  • Karta wstępu (do Domów Studenckich i do niektórych sal WUM).


ELS i ELD są drukowane na specjalnej drukarce przez Dział Informatyki i przekazywane dziekanatom, które aktywują je i wydają studentom. Opłata za ELS i ELD wynosi 17 zł. Data ważności ELS i ELD określana jest dwojako: przez elektroniczne zapisanie danych oraz naklejenie na rewersie karty hologramu. Co semestr należy przedłużyć ważność ELS w swoim dziekanacie (ELD co rok). Każdy student otrzymuje jedną ELS, niezależnie od tego, na ilu kierunkach studiuje.

UWAGA ważność ELS przedłuża wyłącznie dziekanat danego wydziału (ELD w studium doktoranckim). Nieprzedłużenie ważności legitymacji skutkuje zablokowaniem konta w Centralnym Systemie Autoryzacji, co oznacza utratę dostępu do systemów informatycznych WUM. W przypadku zagubienia ELS należy zgłosić się do dziekanatu (ELD do studium doktoranckiego). Opłata za wydanie duplikatu (wyrabiany w ciągu ok. 3 dni) wynosi 25,50 zł. W takim przypadku hasło studenta w Centralnym Systemie Autoryzacji jest resetowane i ustawiane na numer wydrukowany na rewersie nowej ELS.

ELS są drukowane na czystych blankietach, których wzór został wprowadzony Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2006 Nr 224, poz. 1634).