Dział Informatyki

Nie mogę się zalogować do Portalu SSL-VPN. Dlaczego? Skoro do poczty loguję się bez problemu!

W przypadku pracowników WUM konto pocztowe i konto w Centralnym Systemie Autoryzacji - tzw. domenowe (służące do logowania do Portalu SSL-VPN) nie są ze sobą związane: obowiązują dla nich inne loginy i hasła.

Konto pocztowe
login: inazwisko
hasło: otrzymane od Działu Informatyki

Konto domenowe
login: imię.nazwisko (małymi literami, ale z polskimi znakami)
hasło: hasło startowe pracownik otrzymuje od Działu Informatyki w momencie zatrudnienia, ze względów bezpieczeństwa rekomendujemy zmianę hasła przy pierwszym logowaniu do Portalu SSL-VPN. Pracowników, którzy nie otrzymali jeszcze hasła startowego, prosimy o kontakt z Działem Informatyki.