Dział Informatyki

Zmiana hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

UWAGA zmiana hasła w Centralnym Systemie Autoryzacji powoduje zmianę hasła w systemach Active Directory, Workflow, Controlling Finansowy, Portal SSL-VPN, WiFi, Centrum Pobierania Oprogramowania, poczta studencka.

METODA 1: PRZEZ PORTAL SSL-VPN

  1. Zaloguj się do Portalu SSL-VPN i kliknij zakładkę:

  2. W nowym oknie przeglądarki podaj najpierw stare hasło, następnie dwukrotnie nowe hasło. Nowe hasło musi zawierać minimum 7 znaków (dowolnych) i nie może być powtórzeniem żadnego z poprzednich 20 haseł

METODA 2: PRZEZ KOMPUTER PODŁĄCZONY DO SIECI LOKALNEJ WUM I KORZYSTAJĄCY Z UWIERZYTELNIANIA W CENTRALNYM SYSTEMIE AUTORYZACJI

  1. Po zalogowaniu do komputera naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl-Alt-Del. Pojawi się okno:

  2. Wybierz przycisk Zmień hasło i podaj najpierw stare hasło, a następnie dwukrotnie nowe hasło. Nowe hasło musi zawierać minimum 7 znaków (dowolnych) i nie może być powtórzeniem żadnego z poprzednich 20 haseł