Dział Informatyki

Dostęp do medycznych baz danych przez Portal SSL-VPN

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
  1. Zaloguj się do Portalu SSL-VPN i kliknij zakładkę Biblioteka WUM – Medyczne Bazy Danych. Nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę Biblioteki Głównej WUM

  2. Na stronie Biblioteki znajdziesz linki do poszczególnych baz. Komputer dzięki podłączeniu do Portalu SSL-VPN zostanie rozpoznany jako należący do sieci WUM i otrzyma automatyczny dostęp do baz

    Strona główna Biblioteki